Nace Kodları ve Ürün Grupları izmir,Kapasite Raporu, Kapasite Raporu Danışmanlık, Kapasite Raporu Alımı Kapasite Raporu
 
kapasite raporu  
ANASAYFA KURUMSAL BİYOGRAFİ LİNKLER SİTE HARİTASI SSS REFERANSLAR BİZE ULAŞIN
kapasite raporu
 
Ad/Firma
Telefon
E-mail
Konu
Açıklama
 
 

  Kapasite Raporu Danışmanlık: Anasayfa / Kapasite Raporu Bilgi Havuzu / Nace Kodları ve Ürün Grupları

Nace Kodları ve Ürün Grupları

Kategori: Kapasite Raporu Bilgi Havuzu
01 - Yaş Sebze Meyve Üretim ve Ticareti Grubu
47    2    1    01    Taze meyve ve sebzelerin perakende satışı
47    2    1    02    Hazır ve konserve meyve ve sebzelerin perakende satışı.
46    3    1    01    Taze meyve ve sebzelerin toptan ticareti
46    3    1    02    Konserve meyve ve sebzelerin toptan ticareti
46    3    1    03    Tarımsal Kalkınma Kooperatifleri
01    1    3    01    Yapraklı veya saplı sebzelerin yetiştirilmesi,
01    1    3    02    Meyvesi yenen sebzelerin yetiştirilmesi,
01    1    3    03    Kökleri, soğanları, yumruları tüketilen sebzelerin yetiştirilmesi,
01    1    3    04    Şeker pancarı tohumları dahil, diğer pancar tohumları hariç, sebze tohumu yetiştirilmesi
01    1    3    05    Şeker pancarı yetiştirilmesi
01    1    3    06    Kök ve yumruların yetiştirilmesi,
01    1    3    99    Diğer sebze, kavun-karpuz, kök ve yumru sebzelerin yetiştirilmesi
01    1    4    00    Şeker kamışı yetiştirilmesi
01    2    3    00    Turunçgillerin yetiştirilmesi
01    2    4    00    Yumuşak çekirdekli meyvelerin ve sert çekirdekli meyvelerin yetiştirilmesi
01    2    5    01    Üzümsü meyvelerin yetiştirilmesi;
01    6    1    01    Ücret veya sözleşme temeline dayalı olarak gerçekleştirilen tarım faaliyetleri;     
01    6    1    02    Tarımsal arazinin tarımsal ve çevresel açıdan iyi durumda korunması
01    6    1    03    Köy Kalkınma Ve Zirai Sulama Kooperatifleri (Bitkisel Üretim İle İlgili)
01    6    1    99    Diğer bitkisel üretimi destekleyici faaliyetler (Köy Kalkınma ve Zirai Sulama Kooperatifleri hariç)

02 - Kurutulmuş Meyve ve Çerezler Grubu
02/A - Kuru Üzüm - Kuru İncir
02/B - Diğer Kurutulmuş Meyve ve Çerezciler
46    3    1    04    Kuru ve kabuklu meyvelerin toptan ticareti (fındık, fıstık, badem, ceviz, meyve kurusu v.b.)
01    2    1    00    Üzüm yetiştirilmesi
01    2    2    00    Tropikal ve subtropikal meyvelerin yetiştirilmesi
01    2    5    03    Yenilebilir sert kabuklu meyvelerin (fındık, ceviz, vs) yetiştirilmesi;
01    2    5    99    Diğer ağaç ve çalı meyvelerinin yetiştirilmesi,
10    3    9    05    Yemişlerin kavrulması

03 - Tarımsal Hammadde Aracıları, Pamuk, Tütün ve Baharatçılar Grubu
03/A - Baharatçılar
03/B- Tarımsal Hammadde Aracıları, Pamuk ve Tütün
47    7    6    02    Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda bitki parakende ticareti
46    1    1    00    Tarımsal hammaddelerin, canlı hayvanların, tekstil hammaddelerinin ve yarı işlenmiş malların satışı ile ilgili aracılar
46    2    1    03    İşlenmemiş tütünün toptan ticareti
46    3    7    00    Kahve, çay, kakao ve baharat toptan ticareti
01    1    5    00    Tütün yetiştirilmesi
01    1    6    01    Pamuk yetiştirilmesi
01    1    6    02    Keten ve kenevir yetiştirilmesi
01    1    6    99    Diğer lifli bitkilerin yetiştirilmesi
01    2    7    00    İçecek üretiminde kullanılan bitkisel ürünlerin yetiştirilmesi
01    2    8    01    Tek ve çok yıllık baharatların ve aromatik (ıtırlı) bitkisel ürünlerin yetiştirilmesi;
01    2    8    02    İlaç ve uyuşturucu nitelikteki ürünlerin yetiştirilmesi.
01    6    3    02    Pamuğun çırçırlanması
01    6    3    03    Tütün yapraklarının hazırlanması
10    8    3    01    Kafeinsiz ve kavrulmuş kahve-kahve ürünleri imalatı
10    8    3    02    Kahve ürünleri imalatı;  
10    8    3    03    Kahve yerine geçe bilecek ürünlerin imalatı
10    8    3    04    Çay ve Paraguay çayının karıştırılması,
10    8    3    05    Çay ve Paraguay çayına dayanan özlerin ve ilaçların imalatı.
10    8    3    06    Diğer bitkisel çayların imalatı (nane, yaban otu, papatya vb.).
10    8    4    01    Baharat, sos ve çeşni imalatı

04 - Tahıl, Yem, Hububat ve Bakliyat Grubu
47    7    6    03    Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda tohum parakende ticareti
46    2    1    01    Tahılların ve tohumların toptan ticareti (Buğday, arpa, yulaf v.b.)
46    2    1    02    Yağlı tohumların toptan ticareti
46    2    1    04    Hayvan yemlerinin ve başka yerde sınıflandırılmamış tarımsal ham maddelerin toptan ticareti.
46    2    1    05    Baklagillerin toptan ticareti (fasulye, nohut, mercimek, barbunya v.b.)
46    2    1    06    Hububat mamülleri toptan ticareti
46    2    1    99    Diğer tahıl, işlenmemiş tütün, tohumlar ve hayvan yemlerinin toptan ticareti
01    1    1    01    Tahılların yetiştirilmesi
01    1    1    02    Baklagillerin yetiştirilmesi
01    1    1    03    Yağlı tohumların yetiştirilmesi
01    1    2    00    Çeltik (kabuklu pirinç) yetiştirilmesi
01    1    9    01    Sarı şalgam, mangoldlar, yemlik kökleri, yonca, alfalfa (kabayonca), korunga, yemlik mısır ve diğer otlar, yemlik kıvırcık lahana ve benzeri yem ürünlerinin yetiştirilmesi
01    2    5    02    Meyve tohumu yetiştirilmesi
01    6    3    01    Birincil piyasalar için bitkisel ürünlerin hazırlanması,
01    6    3    99    Diğer hasat sonrası bitkisel ürünler ile ilgili faaliyetler
01    6    4    00    Bitkisel üretim için tohumun işlenmesi
10    6    1    01    Öğütülmüş tahıl imalatı
10    6    1    02    Pirinç elde edilmesi ve  pirinç unu imalatı
10    6    1    03    Ekmek, kek, bisküvi ya da pankek için hazırlanmış un karışımları ve hazır karıştırılmış unlar ile hamur imalatı
10    6    1    99    Diğer öğütülmüş hububat ve sebze ürünleri imalatı
10    9    1    01    Çiftlik hayvanları için hazır yem imalatı
10    9    1    02    Çiftlik hayvanları için karma olmayan (tekil) yem imalatı.
10    9    1    03    Hayvansal yem üretmek için kesilmiş hayvanlardan çıkan artıkların işlenmesi.

05 - Çiçek, Ev Hayvanları ve Ev Hayvanları Yemleri Grubu
05/A - Çiçek
05/B - Ev Hayvanları ve Ev Hayvanları Yemleri
47    7    6    01    Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda çiçek perakende ticareti
47    7    6    05    Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalardaki ev hayvanları perakende ticareti
47    7    6    06    Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda ev hayvanları yemleri parakende ticareti
46    2    2    00    Çiçeklerin ve bitkilerin toptan ticareti
01    1    9    02    Çiçek yetiştiriciliği
01    1    9    99    Diğer tek yıllık (uzun ömürlü olmayan) diğer bitkisel ürünlerin yetiştirilmesi
01    2    9    00    Diğer çok yıllık (uzun ömürlü) bitkisel ürünlerin yetiştirilmesi
01    3    0    01    Dikim için bitki yetiştirilmesi,
01    3    0    02    Başka bir yere sermek için olan çimenler de dahil, dekoratif amaçlarla bitki yetiştirilmesi,
01    3    0    03    Çiçek soğanı, yumru kök ve kökler, çelikler, aşı kalemleri ve mantar tohumu için canlı bitki yetiştirilmesi,
01    3    0    04    Orman ağacı fidanlıkları hariç ağaç fidanlıklarının işletilmesi.
01    4    9    03    Evcil hayvanların yetiştirilmesi ve üretilmesi (balık hariç);
03    2    2    01    Tatlı sularda süs balıkları da dahil olmak üzere yapılan su ürünleri yetiştiriciliği
10    9    2    01    Ev hayvanları için hazır yem imalatı (köpekler, kediler, kuşlar, balıklar vb. dahil).
10    9    2    02    Hayvansal yem üretmek için kesilmiş hayvanlardan çıkan artıkların işlenmesi
81    3    0    01    Dikim, bakım ve onarım
81    3    0    99    Diğer çevre düzenlemesi ve bakım faaliyetleri

06 - Balıkçılık ve Su Ürünleri Grubu
47    2    3    00    Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalardaki balık, kabuklu hayvanlar ve yumuşakçaların perakende ticareti
46    3    8    00    Balık, kabuklu hayvanlar ve yumuşakçalar da dahil diğer gıda maddelerinin toptan ticareti
03    1    1    01    Okyanus ve kıyı sularında ticarete dayalı yapılan balıkçılık
03    1    1    02    Deniz kabukluları ile yumuşakçaların yakalanması
03    1    1    03    Suda yaşayan hayvanların avlanması
03    1    1    04    Hem deniz balıkçılığı, hem de balıkların işlenmesi ve saklanması ile ilgilenen teknelerin faaliyetleri
03    1    1    05    Diğer deniz organizmaları ile ürünlerinin toplanması (Su Ürünleri İle İlgili Gemi İşletmeciliği Dahil)
03    1    1    06    Kafes Balıkçılığı
03    1    1    99    Diğer deniz balıkçılığı
03    1    2    01    İç sularda yapılan ticari balıkçılık
03    1    2    02    Tatlı sularda yetişen kabuklu ve yumuşakçaların toplanması
03    1    2    03    Tatlı sularda yaşayan hayvanlarının toplanması
03    1    2    99    Diğer tatlısu balıkçılığı
03    2    1    01    Denizlerde süs balıkları da dahil olmak üzere deniz suyunda gerçekleştirilen su ürünleri yetiştiriciliği
03    2    1    02    Çift kabuklu su ürünleri üretimi (istiridye, midye vb.), ıstakoz, karides gibi eklembacaklı su ürünleri ile yavru balık üretimi
03    2    1    03    Denizlerde kabuklu, çift kabuklu, yumuşakçalar ve diğer deniz hayvanları yetiştiriciliği.
03    2    1    04    Balık üretme ve yetiştirme çiftliği faaliyetleri (deniz)
03    2    1    99    Diğer deniz ürünleri yetiştiriciliği
03    2    2    02    Balık üretme ve yetiştirme çiftçiliği faaliyetleri (tatlı su)
03    2    2    99    Diğer tatlısu ürünleri yetiştiriciliği
10    2    0    01    Balıkların, kabuklu deniz hayvanlarının ve omurgasız yumuşakçaların hazırlanması ve işlenmesi
10    2    0    02    Balık, kabuklu deniz hayvanı ve yumuşakçaların işlenmesi
10    2    0    03    İnsan tüketimi veya hayvan yemi amacıyla balık kaba unlarının üretilmesi
10    2    0    99    Diğer balık, kabuklu deniz hayvanları ve yumuşakçaların işlenmesi ve saklanması

07 - Süt ve Süt Ürünleri Grubu
47    2    9    01    Süt ürünleri perakende satışı
46    3    3    01    Süt ürünlerinin toptan ticareti
46    3    3    99    Diğer süt ürünleri, yumurta ve yenilebilir sıvı ve katı yağların toptan ticareti
01    4    1    02    İneklerden veya mandalardan işlenmemiş süt üretilmesi.
01    4    5    02    İşlenmemiş koyun ve keçi sütü üretimi
01    4    7    02    Kümes hayvanlarından yumurta üretilmesi,
10    5    1    01    Taze sıvı süt imalatı, pastörizeedilmiş, sterilize edilmiş, homojenize edilmiş ve/veya yüksek ısıdangeçirilmiş,
10    5    1    02    Süt temelli içeceklerin imalatı
10    5    1    03    Taze sıvı sütten kaymaküretimi, pastörize edilmiş, sterilize edilmiş, homojenize edilmiş
10    5    1    04    Kefir ve salep (içecek) imalatı
10    5    1    05    Tereyağı imalatı
10    5    1    06    Yoğurt imalatı
10    5    1    07    Peynir ve çökelek imalatı
10    5    1    99    Diğer süthane işletmeciliği ve peynir imalatı
10    5    2    00    Dondurma imalatı
10    8    9    06    Mandıraya ait olmayan süt ve peynir ürünlerinin imalatı

08 - Canlı Hayvan, Et ve Et Ürünleri Grubu
08/A - Hayvan Yetiştiriciliği ve Kırmızı Et Ürünleri
08/B - Kümes Hayvancılığı ve Ürünleri
47    2    2    00    Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalardaki et ve et ürünlerinin perakende ticareti
47    2    9    02    Yumurtaların perakende satışı
46    2    3    00    Canlı hayvanların toptan ticareti
46    3    2    01    Et ve et ürünlerinin toptan ticareti (sakatat toptan ticareti hariç)
46    3    2    02    Sakatat toptan ticareti
46    3    3    02    Yumurtalar ve yumurta ürünlerinin toptan ticareti
01    4    1    01    Sütü sağılan büyük baş hayvan yetiştiriciliği ve üretimi
01    4    2    01    Et için sığır ve manda yetiştiriciliği ve üretilmesi
01    4    2    02    Büyükbaş hayvanlardan sperm elde edilmesi.
01    4    3    00    At ve at benzeri diğer hayvan yetiştiriciliği
01    4    4    00    Deve ve devegillerin yetiştiriciliği
01    4    5    01    Koyun ve keçi yetiştiriciliği ve üretimi
01    4    5    03    İşlenmemiş yün üretimi (yapağı).
01    4    6    00    Domuz yetiştiriciliği
01    4    7    01    Kümes hayvanlarının yetiştirilmesi ve üretilmesi
01    4    7    03    Kümes hayvanları civciv üretme çiftliklerinin işletilmesi.
01    4    9    01    Çiftçilik yoluyla elde edilen kürklü derilerin, sürüngen veya kuş derilerinin üretimi,
01    4    9    02    Arıcılık, bal ve balmumu üretilmesi
01    4    9    99    Diğer hayvan yetiştiriciliği
01    5    0    00    Karma çiftçilik
01    6    2    01    Bir ücret karşılığında ya da sözleşmeye dayalı olarak gerçekleştirilen tarımsal faaliyetler:
01    6    2    02    Köy Kalkınma Kooperatifleri (Hayvancılık ile ilgili)
01    6    2    99    Diğer hayvan üretimini destekleyici faaliyetler
01    7    0    00    Avcılık, tuzakla avlanma ve ilgili hizmet faaliyetleri
10    1    1    01    Kesim hanelerde gerçekleştirilen hayvan kesimleri etin ambalajlanması veya paketlenmesi faaliyetleri
10    1    1    02    Mezbaha kaynaklı deri ve post imalatı, post yünü dahil
10    1    1    03    Hayvan sakatatının işlenmesi
10    1    1    99    Diğer etin işlenmesi ve saklanması
10    1    2    01    Kümes hayvanlarının kesilmesi, temizlenmesi veya paketlenmesi işi ile uğraşan mezbahaların faaliyetleri
10    1    2    02    Ayrı parçalarda taze veya dondurulmuş kümes hayvanları etlerinin imalatı
10    1    2    99    Diğer kümes hayvanları etlerinin işlenmesi ve saklanması
10    1    3    01    Kurutulmuş, tuzlanmış veya tütsülenmiş et imalatı
10    1    3    02    Et ürünleri imalatı

09 - Ekmek ve İşlenmiş Un Ürünleri Grubu
46    3    6    02    Fırıncılık mamullerinin toptan ticareti.
10    7    1    01    Fırın ürünlerinin imalatı;

10 - Pasta ve Şekerleme Grubu
47    2    4    00    Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalardaki ekmek, pastalar, unlu mamuller ve şekerli ürünlerin perakende ticareti (Baklava Dahil)
46    3    6    01    Şeker ve çikolata ile şekerlemelerin toptan ticareti
10    7    1    02    Pasta, kek, börek, pay, turta, waffles,vb. imalatı
10    8    1    01    Kamış suyundan, pancardan, palmiyeden, akça ağaçtan şeker (sakaroz) ve şeker ürünleri imalatı veya rafine edilmesi
10    8    1    02    Şeker şurubu imalatı
10    8    1    03    Melas imalatı
10    8    1    04    Akça ağacın özünden melas ve şeker üretilmesi
10    8    2    01    Çikolata ve çikolatalı şekerlemelerin imalatı
10    8    2    02    Şekerleme, lokum, pişmaniye ve tahin helvası imalatı
10    8    2    03    Çiklet imalatı
10    8    2    04    Şekerlemelerin ve şeker pastillerinin imalatı
10    8    2    99    Diğer kakao, çikolata ve şekerleme imalatı

11 - Zeytin, Zeytinyağı, Diğer Bitkisel Yağlar ve Temizlik Maddeleri Grubu
11/A - Zeytin
11/B - Zeytinyağı ve Diğer Bitkisel Yağlar
11/C - Temizlik Maddeleri
46    3    3    03    Hayvan veya bitkisel kaynaklı yenilebilir sıvı ve katı yağların toptan ticareti.
46    4    4    02    Temizleme maddelerinin toptan ticareti.
01    2    6    00    Yağlı meyvelerin yetiştirilmesi
10    4    1    01    Bitkisel ham yağ imalatı
10    4    1    02    Rafine edilmiş sebze yağları imalatı
10    4    1    03    Yenmeyen hayvansal katı veya sıvı yağ imalatı
10    4    1    99    Diğer sıvı ve katı yağ imalatı
10    4    2    01    Margarin imalatı
10    4    2    02    Karışık yağlar ve benzeri yağ imalatı
10    4    2    03    Karışık yemeklik katı yağ imalatı
10    6    2    03    Mısır yağı imalatı
20    4    1    01    Organik yüzey-aktif maddelerin imalatı
20    4    1    02    Sabunlu veya deterjanlı  kağıt, vatka, keçe vb. imalatı
20    4    1    03    Gliserin imalatı
20    4    1    04    Sabun imalatı (kozmetik sabunlar hariç)
20    4    1    05    Yüzey-aktif müstahzarların imalatı
20    4    1    06    Temizleyici ve parlatıcı ürünlerin imalatı

12 - Gıda ve Tüketim Maddeleri İmalat ve Toptan Ticareti Grubu
46    1    4    03    Kumanya Alım-Satım Faaliyetleri
46    1    7    00    Yiyecek, içecek ve tütün satışı ile ilgili aracılar
46    3    9    00    Belirli bir mala tahsis edilmemiş (uzmanlaşmamış) mağazalardaki gıda, içecek ve tütün ürünlerinin toptan ticareti
10    3    1    00    Patatesin işlenmesi ve saklanması
10    3    9    01    Temel olarak sebze veya meyve içeren gıdaların imalatı, dondurulmuş veya konservelenmiş şekilde olan hazır yemekler hariç
10    3    9    02    Meyvelerin, yemişlerin veya sebzelerin saklanması
10    3    9    03    Meyve veya sebze gıda ürünlerinin imalatı
10    3    9    04    Reçel, marmelat ve jöle imalatı (pekmez imalatı dahil)
10    3    9    06    Sert kabuklu yemişlerin, yiyecek ve ezmelerinin imalatı.
10    3    9    07    Meyve ve sebzelerden çabuk bozulabilir hazır yemeklerin imalatı, (Konserveler Dahil)
10    6    2    01    Pirinç, patates, mısır vb. ürünlerden nişasta imalatı
10    6    2    02    Glikoz, glikoz şurubu, maltoz, inulin vb. imalatı
10    6    2    99    Diğer nişasta ve nişastalı ürünlerin imalatı
10    7    2    01    Peksimet ve bisküvi ve kuru fırın ürünleri imalatı
10    7    2    02    Dayanıklı pastane ürünleri ve kek imalatı
10    7    2    03    Tatlı veya tuzlu hafif ürünler imalatı (kurabiyeler, krakerler, gevrek halkalar v.s.)
10    7    3    01    Makarna ve şehriye imalatı
10    7    3    02    Kuskus imalatı
10    7    3    03    Konservelenmiş veya içi dondurulmuş makarna ürünlerin imalatı
10    8    4    02    Sirke imalatı
10    8    4    03    Yemek seviyesindeki tuz için tuz işlenmesi, örn. iyotlu tuz
10    8    5    01    Et veya kümes hayvanları etinden yemek imalatı
10    8    5    02    Balık yemekleri imalatı, balık ve patates cipsi dahil
10    8    5    03    Sebze yemekleri imalatı
10    8    5    04    Dondurulmuş veya başka türlü korunmuş pizza imalatı.
10    8    5    05    Yerel ve ulusal hazır yemeklerin imalatı
10    8    6    01    Özellikle beslenme amaçlı gıda imalatı
10    8    6    02    Özel tıbbi amaçlı diyet gıdalar
10    8    9    01    Çorbaların ve et/balık suyu imalatı
10    8    9    02    Suni bal ve karamela imalatı
10    8    9    03    Kolay bozulabilen hazır gıdaların imalatı
10    8    9    04    Maya imalatı
10    8    9    05    Et, balık, kabuklu deniz hayvanları veya yumuşakçaların sularının ve özlerin imalatı
10    8    9    07    Yumurta ürünlerinin, yumurta albümininin imalatı,
10    8    9    08    Suni konsantrelerin imalatı.
10    8    9    99    Diğer başka yerde sınıflandırılmamış diğer gıda maddelerinin imalatı

13 - Gıda ve Tüketim Maddeleri Satıcıları Marketler, Süpermarketler ve Alışveriş Merkezleri Grubu
13/A - Gıda ve Tüketim Maddeleri Satıcıları
13/B - Marketler, Süpermarketler ve Alışveriş Merkezleri
47    1    1    01    Tüketim, Temin Tevzii ve Üretim Pazarlama Kooperatifleri
47    1    1    99    Belirli bir mala tahsis edilmemiş mağazalarda gıda, içecek veya tütün ağırlıklı perakende ticaret (Tüketim, Temin Tevzii ve Üretim Pazarlama Kooperatifleri hariç)
47    1    9    01    Gıda ürünleri, içecek veya tütün ürünlerinin ağırlıklı olmadığı çok çeşitli malların perakende ticareti
47    1    9    02    Giyim eşyası, mobilya, cihaz, hırdavat, kozmetik, mücevher, oyuncak, spor eşyaları vb. dahil olmak üzere, ticari eşya reyonları olan bölümlü mağazaların faaliyetleri.
47    2    9    99    b.y.s. diğer gıda ürünlerinin perakende ticareti

14 - Alkollü-Alkolsüz İçecekler ve Tütün Ürünleri İmalat ve Satış Yerleri Grubu
47    2    5    01    Alkollü içecekler perakende satışı
47    2    5    02    Alkolsüz içecekler perakende satışı
47    2    6    00    Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalardaki tütün ürünlerinin perakende ticareti
46    3    4    01    Alkollü içeceklerin toptan ticareti
46    3    4    02    Alkollü olmayan içeceklerin toptan ticareti.
46    3    4    03    Dökme olarak (paketlenmemiş) şarabın satın alınması ve üzerinde hiçbir değişiklik yapılmaksızın şişelenmesi.
46    3    4    99    Diğer içecek toptan ticareti
46    3    5    00    Tütün ürünlerinin toptan ticaretı
10    3    2    01    Sebze ve meyve suyu imalatı
10    3    2    02    Taze meyve ve sebzeden konsantrelerin imalatı
11    0    1    00    Alkollü içeceklerin damıtılması, arıtılması ve harmanlanması
11    0    2    00    Üzümden şarap imalatı
11    0    3    00    Elma şarabı ve diğer meyve şaraplarının imalatı
11    0    4    00    Diğer damıtılmamış mayalı içeceklerin imalatı
11    0    5    00    Bira imalatı
11    0    6    00    Malt imalatı
11    0    7    01    Doğal maden suyu ve diğer şişelenmiş suların üretimi
11    0    7    02    Alkolsüz içecek üretim
12    0    0    01    Tütün ürünlerinin ve tütün yerine ikame edilen ürünlerin imalatı
12    0    0    02    Diğer tütün ürünleri imalatı

15 - Manifatura Grubu
47    5    1    01    Kumaş perakende ticareti
47    5    1    06    Manifatura ürünlerinin parakende ticareti
46    4    1    02    Kumaş toptan ticareti
46    4    1    04    Manifatura ürünleri toptan ticareti: iğneler, dikiş ipliği vb.
13    2    0    01    Pamuk-tipi, yünlü-tipi ve yün ve ipekli-tipi geniş dokunmuş kumaşların imalatı, karışık, suni veya sentetik iplikler (polipropilen vb.) dahil
13    2    0    02    Keten, hasır, kenevir, jüt, teyel lifleri ve özel iplikler kullanılarak diğer geniş yünlü kumaşların imalatı.
13    2    0    03    Yün tüy veya ipek veya pamuktan yapılmış kordon (saçak) kumaşlarının, havlu,havluluk bez, tülbent vb. imalatı
13    2    0    04    Cam elyafından yün kumaş imalatı
13    9    5    00    Dokuma olmayan kumaşlar ile dokuma olmayan kumaştan yapılan ürünlerin imalatı, giyim eşyası hariç

16 - Tuhafiye Grubu
47    5    1    05    Tuhafiye ürünlerinin perakende ticareti
46    4    1    05    Tuhafiye ürünleri toptan ticareti

17 - Konfeksiyon Malzemeleri Grubu
47    5    1    02    Örgü ipliği perakende ticareti
47    5    1    03    Halı, goblen veya nakış yapımı için temel materyallerin perakende ticareti
46    4    1    01    İplik toptan ticareti
46    4    1    99    Diğer tekstil ürünlerinin toptan ticareti
46    7    6    03    Tekstil elyafı vb. toptan ticareti
13    1    0    01    Tekstil lifleri üzerinde yapılan hazırlayıcı faaliyetler
13    1    0    02    Ticaret veya daha ileri işlemler için pamuk ipliğinin veya ipliğin dokunmak (örülmek) veya dikilmek üzere eğirilmesi ve imalatı
13    1    0    03    Kağıt ipliğinin imalatı
13    2    0    05    Yün karbon ve aramid iplik imalatı
13    9    4    00    Halat, ip, sicim ve ağ imalatı
13    9    6    01    Dar dokunan kumaşların imalatı, çözgülü kumaşlar dahil, bir yapıştırıcı ile birleştirilmiş,örülmüş kumaşlar hariç
13    9    6    02    Süsleme amaçlı aksesuar imalatı
13    9    6    03    Plastikle emdirilmiş kaplanmış, örtülmüş ya da preslenmiş kumaşlar imalatı
13    9    6    04    Diğer işlem görmüş ya da kaplanmış diğer kumaşların imalatı
13    9    6    99    Diğer teknik ve endüstriyel tekstillerin imalatı
13    9    9    01    Tüller ve diğer ağ kumaşları imalatı ile parçalar, şeritler ya da motifler halinde dantel ve nakış imalatı
13    9    9    99    Diğer başka yerde sınıflandırılmamış diğer tekstillerin imalatı
32    9    9    05    Düğmeler, kopçalar, çıtçıtlar,  fermuarlar vb. imalatı
33    1    9    00    Diğer ekipmanların onarımı

18 - Giyim Eşyaları İmalat ve Toptan Ticareti Grubu
46    1    6    00    Tekstil, giysi, kürk, ayakkabı ve deri eşyaların satışı ile ilgili aracılar
46    4    2    01    Spor giysileri de dahil, giysi toptan ticareti
46    4    2    02    Eldivenler, kravatlar ve pantolon askıları gibi giysi aksesuarlarının toptan ticareti
46    4    2    99    Diğer giysi ve ayakkabı toptan ticareti
13    2    0    06    Dokuma yoluyla imitasyon kürk imalatı
13    3    0    01    Tekstil elyafının, ipliklerinin, kumaşlarının ve giyim kuşam da dahil tekstil maddelerinin ağartılması ve boyanması
13    3    0    02    Tekstil ürünlerinin ve giyim kuşam da dahil tekstil maddelerinin kaplanması, kurutulması, buharlanması, daraltılması, yamalanması, sanforlanması, merserize edilmesi.
13    3    0    03    Kotların ağartılması
13    3    0    04    Tekstiller üzerine pliseve benzer işler yapılması
13    3    0    99    Diğer tekstil ürünlerinin bitirilmesi
13    9    1    02    Örme yoluyla imitasyon kürk imalatı
14    1    2    00    İş giysisi imalatı
14    1    3    01    Erkek, kadın ve çocuklar (okul önlükleri dahil) için dokunmuş, örme ve kroşe örgü vb. kumaştan, dantelden yapılmış diğer dış giyim eşyası imalatı
14    1    3    02    Terzilerin faaliyetleri (giyim eşyası tamirleri hariç)
14    1    3    03    Kabanlar, takım elbiseler, döpiyesler, ceketler, pantolonlar, etekler vb. ürünlerin parçalarının imalatı.
14    1    3    99    Diğer dış giyim eşyaları imalatı
14    1    4    00    İç giyim eşyası imalatı
14    1    9    01    Bebek giysileri, sporcu antreman giysileri, kayak kıyafetleri, yüzme kıyafetleri vb. imalatı
14    1    9    02    Şapka ve kep imalatı
14    1    9    03    Diğer giyim aksesuarları imalatı
14    1    9    99    b.y.s. Diğer giyim eşyalarının ve aksesuarlarının imalatı
14    3    1    00    Örme (trikotaj) ve tığ işi çorap imalatı
14    3    9    00    Örme (trikotaj) ve tığ işi diğer giyim eşyası imalatı

19 - Giyim Eşyaları Perakende Ticareti Grubu
47    7    1    01    Giyim eşyalarının perakende ticareti
47    7    1    03    Eldivenler, kravatlar, pantolon askıları vb. gibi giysi aksesuarlarının  perakende ticareti.

20 - Kürk ve Deri Konfeksiyon Grubu
47    7    1    02    Kürklü eşyaların perakende ticareti
47    7    2    02    Deri eşyaların perakende ticareti
46    2    4    00    Ham deri, post ve deri toptan ticareti
46    4    2    04    Kürklü eşyaların toptan ticareti
14    1    1    00    Deri giyim eşyası imalatı
14    2    0    01    Kürk giyim eşyası ve elbise aksesuarları
14    2    0    02    Kürklü deriden yapılan çeşitli ürünler
14    2    0    99    Diğer kürkten eşya imalatı
15    1    1    01    Kürkün ve derinin tabaklanması, boyanması, işlenmesi
15    1    1    02    Elbiselik güderi, elbiselik parşömen deri, açık ve metalize deri imalatı
15    1    1    03    Birleştirilmiş deri imalatı
15    1    1    99    Diğer derinin tabaklanması ve işlenmesi; kürkün işlenmesi ve boyanması

21 - Ayakkabı İmalat ve Toptan Ticareti Grubu
46    4    2    03    Ayakkabı toptan ticareti
14    1    9    04    Ayakkabı pençesi vurulmamış tekstil maddelerinden ayakkabı imalatı
15    2    0    00    Ayakkabı, terlik vb. imalatı
95    2    3    00    Ayakkabı ve deri eşyaların onarımı

22 - Ayakkabı Perakende Ticareti Grubu
47    7    2    01    Ayakkabı perakende ticareti

23 - Ayakkabı Malzemeleri ve Seyehat Aksesuarları Grubu
23/A - Ayakkabı Malzemeleri
23/B - Seyehat Aksesuarları
47    7    2    03    Deri ve deri ikameli seyahat aksesuarlarının perakende ticareti.
47    7    2    04    Ayakkabı malzemeleri parakende ticareti
46    4    2    05    Ayakkabı malzemeleri toptan ticareti
46    4    9    04    Deri eşyalarının ve seyahat eşyalarının toptan ticareti
13    9    9    02    Tekstilden ayakkabı bağı imalatı
15    1    2    01    Deriye uygulanan teknolojilerin aynısının uygulandığı elyaf ve karton, tekstil ürünleri plastik tabakalar gibi diğer materyaller, karma deri ve deriden bavul,  elçantasıvebenzeri ürünler imalatı
15    1    2    02    Deri veya karma deriden çeşitli mamul imalatı
15    1    2    99    Diğer bavul, el çantası ve benzerleri ile saraçlık ve koşum takımı imalatı (deri giyim eşyası hariç)
16    2    9    01    Tahtadan ayakkabı parçaları imalatı

24 - Kozmetik ve Kişisel Bakım Ürünleri Grubu
47    7    5    00    Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda kozmetik ve kişisel bakım malzemelerinin perakende ticareti
46    4    5    00    Parfüm ve kozmetik ürünlerinin toptan ticareti
20    4    2    01    Parfüm ve eau de toilet (losyon ve kolonya dahil)
20    4    2    02    Güzellik ve makyaj malzemeleri
20    4    2    03    Güneş koruyucuları ve  bronzlaştırıcı ürünler
20    4    2    04    Manikür ve pedikür malzemeleri
20    4    2    05    Şampuanlar, briyantinler (saç parlatıcılar), saç dalgalandırıcı ve düzleştirici malzemeler
20    4    2    06    Diş macunu veya tozu ve ağız temizliği için malzemeler(protez korunmasında kullanılan malzemeler dahil)
20    4    2    07    Tıraş malzemeleri ( tıraş öncesinde ve tıraş sonrasında kullanılan malzemeler dahil),
20    4    2    08    Deodorantlar banyo tuzları ve tüy dökücü malzemeler
20    4    2    09    Kozmetik sabun imalatı.

25 - Tekstil Ürünlerinin Yıkanması ve Kuru Temizlemesi, Kuaför, Güzellik Salonları ve Diğer Hizmet Faaliyetleri Grubu
25/A - Tekstil ve Kürk Ürünlerinin Yıkanması ve Kuru Temizlemesi
25/B - Kuaför, Güzellik Salonları
25/C - Diğer Hizmet Faaliyetleri
94    1    1    00    İş ve işveren kuruluşlarının faaliyetleri
94    1    2    00    Profesyonel meslek kuruluşlarının faaliyetleri
94    2    0    00    Sendika faaliyetleri
94    9    1    00    Dini kuruluşların faaliyetleri
94    9    2    00    Siyasi kuruluşların faaliyetleri
94    9    9    00    Başka yerde sınıflandırılmamış diğer üye olunan kuruluşların faaliyetleri
96    0    1    01    Halk için ya da endüstri veya ticari müşteriler için, mekanik teçhizatla, el veya jetonla çalışan makineler vasıtasıyla her tür giysinin ve tekstil ürünlerinin (kürk dahil olmak üzere) yıkanması ve kuru temizlenmesi, ütülenmesi v.b.
96    0    1    02    Müşterinin evinde olsun ya da olmasın halı ve kilim yıkanması ile tül ve perde temizliği
96    0    1    99    Diğer tekstil ve kürk ürünlerinin yıkanması ve kuru temizlemesi
96    0    2    00    Kuaförlük ve diğer güzellik salonlarının faaliyetleri
96    0    3    00    Cenaze işleri ile ilgili faaliyetler
96    0    4    00    Hamam, sauna, masaj salonu vb. yerlerin faaliyetleri
96    0    9    00    Başka yerde sınıflandırılmamış diğer hizmet faaliyetleri
97    0    0    00    Ev içi çalışan personelin işverenleri olarak hanehalklarının faaliyetleri
98    1    0    00    Hanehalkları tarafından kendi kullanımlarına yönelik olarak üretilen ayrım yapılmamış mallar
98    2    0    00    Hanehalkları tarafından kendi kullanımlarına yönelik olarak üretilen ayrım yapılmamış hizmetler
99    0    0    00    Uluslararası örgütler ve temsilciliklerinin faaliyetleri
 
26 - Saat ve Mücevher Grubu
26/A - Saat
26/B - Mücevher
47    7    7    01    Saat perakende ticareti
47    7    7    02    Mücevher (Altın ve Kuyumculuk) perakende ticareti
46    4    8    00    Saat ve mücevher toptan ticareti
46    7    2    03    Altın ve diğer değerli metallerin toptan ticareti.
46    7    6    05    Değerli taşların toptan ticareti
26    5    2    01    Göstergeli panel saatleri de dahil her çeşit kol saati, masa saati ve duvar saatlerinin imalatı
26    5    2    02    Değerli metal kasalar da dahil olmak üzere kol saati ve masa saati kasaları imalatı
26    5    2    03    Zaman kaydetme donanımlarının ve zaman aralıklarını ölçmek, kaydetmek ve başka şekillerde göstermek için kullanılan saat makineli veya senkron motorlu donanımların imalatı
26    5    2    04    Saat makineli veya senkron motorlu zaman devre anahtarlarının ve diğer ayırıcıların imalatı
26    5    2    05    Masa, duvar ve kol saatleri için parçaların imalatı
32    1    2    01    İşlenmiş durumdaki değerli ve yarı değerli taşların üretimi
32    1    2    02    Değerli metallerden yada değerli metallerle kaplı ana metallerden kuyumculuk ürünlerinin imalatı
32    1    2    03    Değerli metallerden teknik eşyalar ya da laboratuar eşyalarının imalatı (donanımları ve bunların parçaları hariç)
32    1    2    04    Değerli metallerden saat bandı, bileklik, saat kayışı ve sigaralık imalatı.
32    1    2    05    Değerli olsun olmasın metalden imal edilmiş kişisel eşyalar üzerine yapılan kabartmacılık
32    1    2    99    Diğer mücevherat ve ilgili eşyaların imalatı
95    2    5    01    Saatlerin ve saat kovanı ve tüm metal gövdeler; manivela, kronometreler gibi saat parçalarının  onarımı
95    2    5    02    Mücevherlerin onarımı ve tadilatı.

27 - Halı, Kilim, Duvar ve Yer Kaplamaları Grubu
27/A - Halı
27/B - Duvar ve Yer Kaplamaları
47    5    3    01    Halı ve kilimlerin perakende ticareti
47    5    3    03    Duvar kağıdı ve yer döşemelerinin perakende ticareti.
46    4    7    02    Halı Toptan Ticareti
46    7    3    05    Duvar kağıdı ve yer döşemelerinin toptan ticareti
13    9    3    01    Tekstil yer kaplamalarının imalatı
13    9    3    02    İğneli dokuma tezgahlarında dokunan keçe yer kaplamaları imalatı
16    2    2    00    Birleştirilmiş parke döşemelerinin imalatı
17    2    4    00    Duvar kağıdı imalatı
 
28 - Mobilya Grubu
47    5    9    01    Ev mobilyalarının perakende ticareti
47    5    9    04    Ahşap, mantar ve hasır ürünlerinin perakende ticareti
47    7    8    12    Büro mobilyalarının parakende ticareti
46    1    5    00    Mobilya, ev eşyaları, madeni eşyalar ve hırdavatçı eşyalarının satışı ile ilgili aracılar
46    4    7    01    Ev mobilyalarının toptan ticareti
46    4    9    01    Tahta, hasır ve mantar vb. işi eşyaların toptan ticareti
46    6    5    00    Büro mobilyalarının toptan ticareti
31    0    1    01    Bürolar, çalışma odaları, oteller, lokantalar ve halka açık kapalı alanlar için sandalye ve koltuk imalatı
31    0    1    02    Sinema, tiyatro ve benzerleri için sandalye ve koltuk imalatı
31    0    1    03    Dükkanlar için özel mobilya imalatı: tezgahlar, vitrinler, raflar vb.
31    0    1    04    Büro mobilyası imalatı
31    0    1    05    Laboratuar sıraları, tabureleri ve diğer laboratuar oturakları, laboratuar mobilyaları (örn. dolaplar ve masalar) imalatı
31    0    1    06    Dini binalar, okullar, lokantalar için mobilya imalatı.
31    0    1    07    Lokantalarda kullanılan dekoratif servis arabaları (tatlı servisinde kullanılan el arabaları, üzerinde yiyecek taşınan küçük el arabaları vb.).
31    0    1    99    Diğer büro ve mağaza mobilyaları imalatı
31    0    2    00    Mutfak mobilyalarının imalatı
31    0    3    01    Yatak imalatı
31    0    3    02    Yatak  desteklerinin imalatı
31    0    9    01    Kanepe, divan, çek yat ve koltuk takımlarının imalatı
31    0    9    02    Yatak odaları, oturma odaları, bahçeler vb. için mobilya imalatı
31    0    9    03    Dikiş makineleri, televizyonlar vb. için dolap ve sehpa imalatı.
31    0    9    04    Sandalye ve koltukların döşenmesi gibi tamamlayıcı işlerinin yapılması
31    0    9    05    Mobilyaların püskürtme, boyama, gomalak cilalama ve döşeme gibi tamamlayıcı işlerinin yapılması.
31    0    9    99    Diğer mobilyaların imalatı
43    3    2    01    Ahşap veya diğer malzemeden yapılan kapılar (otomatik ve döner kapılar hariç), pencereler, kapı ve pencere çerçeveleri, vb. gibi tesisat işleri
43    3    2    02    Hazır mutfaklar, gömme dolaplar, merdivenler, dükkan tertibatı ve benzerlerinin kurulumu
43    3    2    03    Tavan, seyyar bölmeler gibi iç tamamlama işleri.
95    2    4    00    Büro ve ev mobilyası onarımı

29 - Ev Tekstil Ürünleri Grubu
47    5    1    04    Tekstil perakende ticareti (Ev Tekstili dahil)
47    5    3    02    Perdeler ve tül perdelerin perakende ticareti
46    4    1    03    Ev tekstili gibi ürünlerin toptan ticareti
13    9    1    01    Örgü ve tığ işi kumaşların imalatı ve işlenmesi
13    9    2    01    Örülmüş veya tığ işi kumaşlar da dahil herhangitekstil maddesinden yapılmış eşyaların imalatı
13    9    2    02    Konfeksiyon mefruşat (döşeme) maddelerininimalatı
13    9    2    99    Diğer giyim eşyası dışındaki tamamlanmış tekstil ürünlerinin imalatı

30 - Elektrikli ve Elektriksiz Ev Aletleri Grubu
47    4    3    01    Radyo ve televizyon perakende ticareti
47    4    3    02    Ses ve video t
 
Kapasite Raporu İçerik: İstanbulda Kapasite Raporu Danışmanlık Şirketi, İStanbulda Kapasite Raporu Danışmanlığı, İstanbul da Kapasite Raporu Danışmanlık Firması, İstanbulda Kapasite Raporu Danışmanlık Ofisi, İstanbulda Kapasite Raporu Danışmanlık Takip, İstanbulda Kapasite Raporu Takip Firması, İstanbulda Kapasite Raporu Alan Firma, İstanbul Tuhafiye Manifatura Ve Benzerleri Odası Kapasite Raporu, İstanbul Yoğurtçular Ve Sütçüler Odası Kapasite Raporu, İstanbul Türkiye Odalar Ve Borsalar Birliği Kapasite Raporu,
 
Kapasite Raporu Danışmanlık
Yönetim Sistemleri Danışmanlığı
Kapasite Raporu Yenileme
Marka Tescil Belgesi Danışmanlık
Kapasite Raporu Güncel Bilgiler
Kapasite Raporu Bilgi Havuzu
Devlet Destekleri - Hibe Ve Teşvikler
Bakanlık İzinleri ve Lisansları
Kapasite Raporu Başvuru

Kapasite Raporu

 
 
Kapasite Raporu Başvuru Kapasite Raporu Belgesi
       
  KAPASİTE RAPORU YAZILAR KAPASİTE RAPORU DANIŞMANLIK HİZMETLERİ Kapasite Raporu Referanslarımız
 
Kapasite Raporu Tespiti
Kapasite Raporu İptali
Kapasite Raporu Adres Değişikliği
Kapasite Raporu Ürün İlavesi
Kapasite Raporu Düzenleme
TSE HYB Belgesi Danışmanlık
TSE Belgesi Danışmanlık
ISO 22000 Belgelendirme
OHSAS 18001 Belgelendirme
ISO 14001 Belgelendirme
Yatırım Teşvik Belgesi
Yerli Malı Belgesi (TM)
Tse Belgesi
Tse Hyb Belgesi
TSEK Belgesi
Gıda Sicil Belgesi
ÇED Raporu
ISO 9001 Belgesi
ISO 22000 Belgesi
Ce Muafiyet Belgesi
Kapasite Raporu Evrakları Kapasite Raporu
  Kapasite Raporu Danışmanlık Kapasite Raporu
       
2008 Copyright© | Akre Group® Danışmanlık Eğitim Marka İş Sağlığı ve Güvenliği Çevre Yönetimi ve Gözetim Hizmetleri Tel: 0536 696 15 91 | 0216 533 86 87 Facebook'ta Takip Et   

İso Belgelendirme İso Belgesi Helal Belgesi Kosher Belgesi GMP Belgesi Kapasite Raporu CE Belgesi