TTGV Destekleri Kapasite Raporu, Başvuru, Yenileme, Formu, Danışmanlık, İstanbul,Kapasite Raporu, Kapasite Raporu Danışmanlık, Kapasite Raporu Alımı Kapasite Raporu
 
kapasite raporu  
ANASAYFA KURUMSAL BİYOGRAFİ LİNKLER SİTE HARİTASI SSS REFERANSLAR BİZE ULAŞIN
kapasite raporu
 
Ad/Firma
Telefon
E-mail
Konu
Açıklama
 
 

  Kapasite Raporu Danışmanlık: Anasayfa / Devlet Destekleri - Hibe Ve Teşvikler / TTGV Destekleri

TTGV Destekleri

Kategori: Devlet Destekleri - Hibe Ve Teşvikler

 Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı Destekleri

1991 yılından beri özel sektörümüzün Ar-Ge ve Teknolojik Yenilik projelerine destek sağlamakta olan Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV), Avrupa Birliği'nin Lizbon Bildirisi'nde de ifade edilen kamunun araştırma ve geliştirme desteklerini özel sektöre ulaştırmada ihtiyacı hissedilen yenilikçi ve dinamik aracı kanallara Türkiye'nin sunduğu Avrupa çapında başarılı bir örnektir.

Ulusal hedefler doğrultusunda kamu ve özel sektör mevzuatları arasında ihtiyacı gün geçtikçe daha fazla hissedilen köprülerden birini sağlayan TTGV, kamu fonlarının yönetiminde özel sektörün katılımına imkan veren, şeffaf, izlenebilir ve etkin bir mekanizma olarak varlığını sürdürmektedir.

TTGV'nin desteklerinin ana prensibini oluşturan geri dönüşlü ve yürütücü katkılı destekler, kamu fonlarının özel sektörün ulusal Ar-Ge harcamalarına daha fazla ağırlıkla katılmasını teşvik ederek "çarpan etkisi" sağlayan niteliği ile bugüne kadar ülkemiz Ar-Ge kapasitesine önemli faydalar sağlamıştır.

TTGV, özel sektör ve kamunun beklenti, ihtiyaç ve önceliklerini değerlendirmekte, değişen şartlara ve ülkemiz koşullarına uygun yeni destek mekanizmalarını geliştirerek, hizmete almaktadır. TTGV bugün içeride ve dışarıda teknolojik yenileşim alanında aranan bir ortak olmuştur.

TTGV Nedir?
Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV),  24 özel sektör, 5 kamu, 10 şemsiye kuruluş ve 15 gerçek kişinin biraya gelmesi ile kurulmuş bir Vakıf'tır.

Türkiye Cumhuriyeti ve Dünya Bankası arasında imzalanmış olan bir uluslararası borç anlaşması gereğince kurulmuş olduğu için, TTGV Kanunla Kurulmuş Vakıf statüsüne sahip 4 Vakıf'tan biridir.

TTGV Türkiye Cumhuriyeti'nin Vakıflar ile ilgili tüm mevzuatına tabidir.
Özel sektör ve kamunun özel sektörümüzün uluslararası pazarlardaki rekabet gücünü Ar-Ge faaliyetlerinin desteklenmesi yolu ile güçlendirmek ortak hedefi ile biraraya geldiği TTGV, Türkiye'de Ar-Ge ve yenileşimin  desteklenmesi amacı ile kurulmuş ilk ve tek Kamu Özel Sektör Ortaklığıdır. TTGV faaliyetlerinde kar amacını öncelikli bir hedef olarak gözetmez. Faaliyetlerden sağlanan tüm gelir TTGV'nin giderlerinin karşılanması ve mevcut destek programlarının geliştirilmesi için kullanılmaktadır.

Tüm faaliyetlerinde şeffaf ve izlenebilir olan TTGV yılda dört ayrı inceleme ve denetimden geçmekte olup, tüm operasyonlarında Uluslararası Muhasebe Standartlarını uygulamaktadır.

TTGV 15 üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yönetilmektedir. Yönetim Kurulu'nda Özel Sektör 2/3 oranında temsil edilmekte, Yönetim Kurulu Başkanı da Özel Sektör temsilcileri arasından seçilmektedir.

TTGV'nin toplam 43 tam zamanlı personeli bulunmaktadır. Ancak, faaliyetlerde proje özelinde yararlanılan 1,500 e yakın uzmanın yer aldığı bir uzman havuzu ile birlikte çalışılmaktadır.

TTGV tarafından hangi projelere destek verilir?
Sanayi kuruluşunca gerçekleştirilen, araştırma ve geliştirmeye dayalı, teknolojik yenilik içeren, sanayide uygulanabilir ve ekonomik değeri olan projelere destek verilmektedir. Altyapı veya üretim yatırımına dayalı projeler ile sanayi kuruluşları dışında üniversite ve araştırma kurumları tarafından sunulan projeler bu destek kapsamı dışında kalmaktadır.

Proje desteğinden kimler yararlanabilir?
Sanayi sicil belgesine sahip sanayi kuruluşları ile yazılım faaliyeti gösteren bilgisayar ve yazılım şirketleri TTGV proje desteğinden yararlanabilir.

Yukardaki şartı sağlayan her kuruluş proje desteği için başvuruda bulunabilir mi?
TTGV'ye başvuruda bulunan firmaların büyüklüğü, yaşı ve sektörü destekleme yönünden herhangi bir öncelik getirmemektedir. Bugüne kadar desteklenen firmaların %74'ünde 200'den az kişi çalışmakta olup, %53'ü 10 yaşın altındadır.

Destek süresi ve miktarı ne kadardır?
Destek süresi en fazla 24 ay ve destek miktarı Dış Ticaret Müsteşarlığı kaynağında en fazla 1 Milyon ABD Dolarıdır.

Proje destekleme koşulları nelerdir?
TTGV tarafından projelerin toplam bütçelerinin en fazla %50'sine destek verilir. Projeyi öneren kuruluşun da en az TTGV'nin verdiği destek kadar katkıda bulunması gerekir. Proje süresince firmanın harcama yapmasından sonra TTGV katkısı olarak belirlenen tutar aylık bazda firmaya ödenir. TTGV tarafından ABD Doları olarak verilen finansal destek, projenin sona ermesinin ardından bir yılı geri ödemesiz olmak üzere toplam 4 yıl içinde ABD Doları olarak geri ödenir.

 
Kapasite Raporu İçerik: Dericilik Kapasite Raporu, Dondurmacılar Kapasite Raporu, Doğal taş işletmeleri Kapasite Raporu, Dokuma Sanayi Kapasite Raporu, Döküm Sanayi Kapasite Raporu, Deterjan Firması Kapasite Raporu, Dondurma imalatı Kapasite Raporu, Dokuma Kapasite Raporu, Dinamo ve jenaratörler Kapasite Raporu,
 
Kapasite Raporu Danışmanlık
Yönetim Sistemleri Danışmanlığı
Kapasite Raporu Yenileme
Marka Tescil Belgesi Danışmanlık
Kapasite Raporu Güncel Bilgiler
Kapasite Raporu Bilgi Havuzu
Devlet Destekleri - Hibe Ve Teşvikler
Bakanlık İzinleri ve Lisansları
Kapasite Raporu Başvuru

Kapasite Raporu

 
 
Kapasite Raporu Başvuru Kapasite Raporu Belgesi
       
  KAPASİTE RAPORU YAZILAR KAPASİTE RAPORU DANIŞMANLIK HİZMETLERİ Kapasite Raporu Referanslarımız
 
Kapasite Raporu Tespiti
Kapasite Raporu İptali
Kapasite Raporu Adres Değişikliği
Kapasite Raporu Ürün İlavesi
Kapasite Raporu Düzenleme
TSE HYB Belgesi Danışmanlık
TSE Belgesi Danışmanlık
ISO 22000 Belgelendirme
OHSAS 18001 Belgelendirme
ISO 14001 Belgelendirme
Yatırım Teşvik Belgesi
Yerli Malı Belgesi (TM)
Tse Belgesi
Tse Hyb Belgesi
TSEK Belgesi
Gıda Sicil Belgesi
ÇED Raporu
ISO 9001 Belgesi
ISO 22000 Belgesi
Ce Muafiyet Belgesi
Kapasite Raporu Evrakları Kapasite Raporu
  Kapasite Raporu Danışmanlık Kapasite Raporu
       
2008 Copyright© | Akre Group® Danışmanlık Eğitim Marka İş Sağlığı ve Güvenliği Çevre Yönetimi ve Gözetim Hizmetleri Tel: 0536 696 15 91 | 0216 533 86 87 Facebook'ta Takip Et   

İso Belgelendirme İso Belgesi Helal Belgesi Kosher Belgesi GMP Belgesi Kapasite Raporu CE Belgesi