Kapasite Raporu

Kapasite raporları; ülkenin sınai üretim gücünü tespit etmek, ekonomik ve stratejik plan ve programlara ışık tutmak amacıyla sanayi bilgi sistemini oluşturmak, sanayi sicil belgesi almak, Teşvik, tahsis, ihaleler ile bazı belgelerin alınması vb. işlemlerde kullanılmak amacıyla dü...
Read More

Sanayi Sicil Belgesi

Sanayi Sicil Belgesi Sanayi işletmelerine ve devamlı ve seri halde tamirat yapan işletmelere T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na bağlı Sanayi ve Ticaret İl Müdürlükleri aracılığıyla verilen belgedir. Sanayi Sicil Belgesine sahip firmaların her yılın ilk 4 ayı içerisinde Yıl...
Read More