İmalat Yeterlilik Belgesi

İmalat Yeterlilik Belgesi Kapasite Raporu referans alınarak; rapordaki ürünleri yine raporda yer alan makine tesisat ile imal edilmesinde teknik yeterliliği gösterir belgedir.

İmalat Yeterlilik Belgesi; Ekspertiz Raporu, Yerli İmalat Durum Belgesi, İmalatçı Belgesi, Kapasite Raporu Yorumu gibi belgelerde olduğu gibi genelde kamu ihalelerinde istenmektedir. Dolaylı olarak Kamu ile iş yapan firmaların her zaman ihtiyaç duydukları bir belgedir.

Bu belgelerin resmi harçları her bir odanın kendi meclisi tarafından belirlenen tarifeye göre belirlenir. Ödemeler oda veznelerine yatırılır. Danışmanlık şirketimiz İmalat Yeterlilik Belgesi müracaatlarınızı sizin adınıza yürütmektedir. Bu ve buna benzer diğer belge ihtiyaçlarınızda danışmanlarımızı arayarak bilgi talebinde bulunabilirsiniz. Arkadaşlarımız sizlere yardımcı olacaklardır. İstek ve beklentilerinizi biliyor sizlerle en kısa zamanda bir araya gelmek istiyoruz.

Related Posts

Temmuz 7, 2019

İmalatçı Belgesi

Temmuz 7, 2019

Kapasite Raporu Yorumu