ISO 22301 Belgesi

ISO 22301 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi uluslararası standarttır. Bir işletmenin ürün ve servislerini kesinti sonrasında kabul edilebilir seviyede sürdürebilmesini sağlar.

ISO 22301 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi standardı iş sürekliliğinin oluşturulması, uygulanması, izlenmesi, gözden geçirilmesi, sürekliliğinin sağlanması ve iyileştirilmesi için risk yaklaşımını esas alan ve iş sürekliliğinin gerekliliklerini derinlemesine kapsayan önemli bir standarttır.
ISO 22301 standardı, işlerin aksamasına sebep olabilecek bir olayın ardından bir kuruluşun ürün veya hizmet sağlama kabiliyetinin önceden belirlenmiş kabul edilebilir seviyelerde devam etmesi, bir faaliyetin kesintiye uğraması sonucunda kuruluş faaliyetinin devam edebilmesinin temin edilebilmesi için prosesler, prosedürler, kararlar ve faaliyetler oluşturması, başka bir deyişle, kuruluşların krizlerden ve felaketlerden kaçınmasına yardımcı olmak için planlar yaparak bu gibi durumlar gerçekleştiğinde hızlı bir şekilde olağan duruma geri dönülebilmesini sağlamaya yardımcı olur.
ISO 22301 Belgesi, kendisini gündelik operasyonlara tehdit oluşturabilecek olumsuz koşullara karşı korumak isteyen herhangi bir sektördeki her büyüklükte herhangi bir işletme tarafından alınabilecek bir belgedir.
ISO 22301 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi Belgesine Sahip Olduğunuzda;

  • Olası tehditlerin belirlenmesi ve yönetilmesi kolaylaşır
  • Olayların etkilerini en aza indirmek için yöntemlerinizi önceden belirlemenizi sağlar
  • Kilit öneme sahip varlıklarınızın güvende olması şirket itibarınızı da arttırır
  • Herhangi bir kriz sonucunda kritik fonksiyonların devamlılığı sağlanır
  • Alınacak önlemlerin en hızlı şekilde alınması için metot oluşturur
  • Müşteriler ve tedarikçilerin isteklerinde aksamalar en aza indirgenir
  • Organizasyonel yapı, çalışanlar, politikalar, planlama faaliyetleri, prosedürler, prosesler ve kaynaklara yönelik şartları ihtiva etmesi sebebi ile yönetimsel kolaylık sağlar
  • Müşterilerinizin ürün, hizmet ve organizasyonunuza olan güveni artar. ISO 22301 Belgesi, kendisini gündelik operasyonlara tehdit oluşturabilecek olumsuz koşullara karşı korumak isteyen herhangi bir sektördeki her büyüklükte herhangi bir işletme tarafından alınabilecek bir belgedir. Akre Group danışmanları Türkiye’de ISO 22301 standardı çalışmalarında en çok tercih edilen danışmanlık kuruluşudur. Bizler 3. taraf belgelendirme kuruluşları ile yürüteceğiniz belgelendirme çalışmalarınızda işletmenizin tüm eğitim, dokümantasyon ve danışmanlık hizmetlerini en yüksek kalitede hizmetinize sunuyoruz. Bu kapsamda ISO 22301 standardı referans alınarak işletmenizin tüm iş riskleri bağlamında sistemi kurmak, gerçekleştirmek, izlemek, gözden geçirmek, sürdürmek, iyileştirmek ve belgelendirme denetiminden sağlıklı bir şekilde geçmeniz öncelikli hedefimizdir. Akre Group Danışmanlık firmamız ISO 9001 Belgesi danışmanlığı ve bir çok ISO Standardının belgelendirmesi konusunda siz değerli müşterilerimize en yüksek seviyede danışmanlık hizmeti vermektedir.

 

İlgili Yazılar

28/02/2020

RoHS Belgesi