CE İşareti

CE İşareti, bir ürünün Avrupa Birliği güvenlik, sağlık ve çevre şartlarına uygunluğunu gösterir ve EC Uygunluk Bildirimi’ne göre ürüne iliştirilir. 

CE işareti Avrupa Birliğinin “CE” işaretinin konulmasını öngören teknik mevzuatın ilgili bütün kurallarına uygun olduğunu gösteren işareti simgelemektedir. Bu sorumluluğu aşağıda açıklamaya çalıştık.
İmalatçı, ilgili teknik düzenlemede belirlenen diğer yükümlülükleri saklı kalmak kaydıyla, ilgili teknik düzenlemenin gerektirdiği teknik dosyayı tanzim etmek, uygunluk değerlendirme işlemlerini yapmak veya yaptırmak, AT uygunluk beyanını düzenlemek ve “CE” işaretini ürüne koymakla ve teknik dosya ile AT uygunluk beyanını ilgili teknik düzenlemede belirtilen süre boyunca, bir sürenin belirtilmediği hallerde ürünün piyasaya arz edildiği tarihten itibaren on yıl süreyle, muhafaza etmek ve talep edilmesi halinde yetkili kuruluşa sunmakla yükümlüdür.
CE işareti Yeni Yaklaşım Direktiflerinin kapsadığı ürünlerin çoğu için zorunludur. CE işaretini diğer ürünlere yapıştırmak yasaktır. CE İşareti konulması gereken ve gerekmeyen yönetmelikleri aşağıda bulabilirsiniz.

CE İŞARETİ GEREKTİREN YENİ YAKLAŞIM DİREKTİFLERİ

 1. İnşaat Malzemeleri 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliği
 2. Asansörler 95/16/AT Asansör Yönetmeliği
 3. Gaz Yakan Aletler 2009/142/AT Gaz Yakan Cihazlara Dair Yönetmelik
 4. Sıcak Su Kazanları 92/42/AT Sıvı ve Gaz Yakıtlı Yeni Sıcak Su Kazanlarının Verimlilik Gereklerine Dair Yönetmelik
 5. Basınçlı Kaplar 97/23/AT Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği
 6. Oyuncaklar 2009/48/AT Oyuncaklar Hakkında Yönetmelik
 7. Kişisel Koruyucu Donanımları 89/686/AT Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği
 8. Makinalar 2006/42/AT Makina Emniyeti Yönetmeliği
 9. Tıbbi cihazlar 93/42/AT Tıbbi Cihaz Yönetmeliği
 10. In vitro Tıbbi Tanı Cihazları 98/79/AT Vücut Dışında Kullanılan Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliği
 11. Ölçü Aletleri 2004/22/AT Ölçü ve Ölçü Aletleri Muayene Yönetmeliği
 12. Otomatik Olmayan Tartı Aletleri 2009/23/AT Otomatik Olmayan Tartı Aletleri Yönetmeliği
 13. Alçak Gerilim Cihazları 2006/95/AT Belirli Gerilim Sınırları Dahilinde Kullanılmak Üzere Tasarlanmış Elektrikli Teçhizat İle İlgili Yönetmelik
 14. Elektromanyetik Uyumluluk 2004/108/AT Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği
 15. Basit Basınçlı Kaplar 2009/105/AT Basit Basınçlı Kaplar Yönetmeliği
 16. Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihazlar 90/385/AT Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihazlar Yönetmeliği
 17. Patlayıcı Ortamlarda Kullanılan Ekipmanlar 94/9/AT Muhtemel Patlayıcı Ortamda Kullanılan Teçhizat ve Koruyucu Sistemlerle İlgili Yönetmelik
 18. Sivil Kullanım İçin Patlayıcılar 93/15/EEC Sivil Kullanım Amaçlı Patlayıcı Maddelerin Belgelendirilmesi Piyasaya Arzı ve Denetlenmesi Hakkında Yönetmelik
 19. Yolcu Taşıma Amaçlı Kablo Üzerinde Hareket Eden Araçlar 2000/9/AT İnsan Taşımak Üzere Tasarımlanan Kablolu Taşıma Tesisatı Yönetmeliği
 20. Gezi Amaçlı Tekneler 2013/53/AB Gezi Tekneleri Yönetmeliği
 21. Radyo ve Telekomünikasyon Terminal Cihazları 99/5/AT Telsiz ve Telekomünikasyon Terminal Ekipmanları Yönetmeliği

 

YENİ VE KÜRESEL YAKLAŞIM PRENSİPLERİ KAPSAMINDA GELİŞTİRİLMİŞ ANCAK
‘CE’ İŞARETİNİN KULLANILMADIĞI DİREKTİFLER

Ambalaj ve Ambalaj Atıkları 94/62/EC
rans – Avrupa Yüksek Hızlı Raylı Sistemi 96/48/EC
rans – Avrupa Geleneksel Raylı Sistemi 2001/16/EC
Denizcilik Ekipmanları 96/98/EC

YENİ VE KÜRESEL YAKLAŞIM PRENSİPLERİ KAPSAMINDA GELİŞTİRİLMİŞ
DİĞER DİREKTİFLER

Ev Tipi Elektrikli Buzdolapları, Dondurucular ve Kombinasyonlarının Enerji Verimlilik Şartları ile İlgili Yönetmelik 96/57/EC
Taşınabilir Basınçlı Ekipmanlar 99/36/EC
Açık Alanda Kullanılan Teçhizat Tarafından Oluşturulan Çevredeki Gürültü Emisyonu İle İlgili Yönetmelik 2000/14/EC

Sitemizi ziyaret ettiğiniz için teşekkür ederiz. CE Belgesi ile ilgili detaylı bilgiye ulaşabileceğiniz bir diğer web sitemiz için tıklayın.

İlgili Yazılar