Ekspertiz Raporları

Ekspertiz Raporları Oda üyelerinin (Sanayi Odası, Ticaret Odası, Esnaf Odası ve Deniz Ticaret Odaları) müracaatlarına istinaden ihracat, ithalat,

gümrük, vergi ve teşvik mevzuatlarının uygulanmasında ilgili kurumlarca aranmakta olan hususlara yönelik incelemeler ile kamu kurumlarından Ticaret ve Sanayi Odaları’na intikal eden araştırma ve inceleme konularını karşılamak üzere Oda içi ve Oda dışı eksperler (mühendis) ile Şube çalışanlarından görevlendirilen raportör katılımıyla oluşturulan ekspertiz heyeti aracılığıyla firma işyerinde, gümrük sahalarında tetkikte bulunmak ve konu ile ilgili belgeler üzerinde inceleme yapmak suretiyle düzenlenen raporlardır.

Ekspertiz Raporlarına örnek vermemiz gerekirse; İmalat Yeterlilik Belgesi, Yerli İmalat Durum Belgesi, Kapasite Raporu Yorumu, (Ekspertiz Yorumu – Ayrıntılı Kapasite Raporu) İmalatçı Belgesi gibi belgeleri örnek gösterebiliriz. Gümrük, vergi ve teşvik mevzuatlarının uygulanmasında ilgili kurumlarca aranmakta olan hususlara yönelik incelemeler ile kamu kurumlarından Ticaret ve Sanayi Odaları’na intikal eden araştırma ve inceleme konularını karşılamak üzere Oda içi ve Oda dışı eksperler (mühendis) ile Şube çalışanlarından görevlendirilen raportör katılımıyla oluşturulan ekspertiz heyeti aracılığıyla firma işyerinde, gümrük sahalarında tetkikte bulunmak ve konu ile ilgili belgeler üzerinde inceleme yapmak suretiyle düzenlenen raporlardır.

Bu raporlara Ekspertiz Raporu denmektedir. Bu belgelere örnek vermemiz gerekirse; İmalat Yeterlilik Belgesi, Yerli İmalat Durum Belgesi, Kapasite Raporu Yorumu, (Ekspertiz Yorumu – Ayrıntılı Kapasite Raporu) İmalatçı Belgesi gibi belgeleri örnek gösterebiliriz.
Bu raporlar ürünlere ilişkin değer, menşe, cins, durum tespiti gibi çeşitli konularda resmi mercilerin talepleri üzerine gerekli bilirkişi incelemesi yaptırılır.

Firmaların talepleri üzerine çeşitli mevzuatta öngörülen veya Ticaret ve sanayi odalarının görevleri arasında bulunan konularda da bilirkişi incelemesi yaptırılıp ilgililere tasdikli rapor suretleri verilir. Bilirkişi Raporu ücrete tabi olup, ücret alınacak belgeye göre değişiklik göstermektedir. Ticaret odası veya sanayi odaları tarafından verilen Ekspertiz Raporu, TOBB Ekspertiz Raporu olarak da isimlendirilmektedir. Esasında bu belgenin ismi sadece Ekspertiz Raporudur.

Akre Group Danışmanlık firmamıza müracaat ederek almak istediğiniz belgeleri danışmanlarımıza iletiniz. Arkadaşlarımız talepleriniz için en uygun çözümü bulmaya çalışacaklar.

Söz konusu ekspertiz raporları düzenlenmesinin yasal dayanağı aşağıda belirtilmektedir.

• 5174 sayılı TOBB (Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği) Kanununun Odaların Görevleri Başlıklı 12.Maddesi:

• Sair mevzuatın verdiği görevlerle, ilgili kanunlar çerçevesinde Birlik ve Bakanlıkça verilecek görevleri yapmak

• Mevzuatla bakanlıklara veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarına verilen işlerin, bu Kanunda belirtilen kuruluş amaçları ve görev alanı çerçevesinde Odalara tevdii halinde bu işleri yürütmek• Üyelerinin ihtiyacı olan belgeleri vermek ve bunlara ilişkin gerekli hizmetleri yapmakYine, 5174 sayılı Kanunda Odalarca düzenlenecek veya onaylanacak belgeler ile verilecek hizmetleri düzenleyen 26.Maddesi: Bilirkişi ve eksper raporları ile kapasite raporlarını kapsamaktadır.

Umarız yukarıda verdiğimiz bilgiler sizin için yeterli ve anlaşılır olmuştur. İhtiyaç duyduğunuz her konuda danışmanlarımız sizlere yardımcı olacaklardır. Bizleri aramanız ve iletişime geçmeniz bizleri çok mutlu edecektir. İşlerinizde kolaylıklar diliyor, iyi çalışmalar diliyoruz.

İlgili Yazılar