ISO 22301 Belgesi

ISO 22301 Belgesi Nedir?

ISO 22301 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi uluslararası standarttır. Bir işletmenin ürün ve servislerini kesinti sonrasında kabul edilebilir seviyede sürdürebilmesini sağlar.

ISO 22301 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi standardı iş sürekliliğinin oluşturulması, uygulanması, izlenmesi, gözden geçirilmesi, sürekliliğinin sağlanması ve iyileştirilmesi için risk yaklaşımını esas alan ve iş sürekliliğinin gerekliliklerini derinlemesine kapsayan önemli bir standarttır.
ISO 22301 standardı, işlerin aksamasına sebep olabilecek bir olayın ardından bir kuruluşun ürün veya hizmet sağlama kabiliyetinin önceden belirlenmiş kabul edilebilir seviyelerde devam etmesi, bir faaliyetin kesintiye uğraması sonucunda kuruluş faaliyetinin devam edebilmesinin temin edilebilmesi için prosesler, prosedürler, kararlar ve faaliyetler oluşturması, başka bir deyişle, kuruluşların krizlerden ve felaketlerden kaçınmasına yardımcı olmak için planlar yaparak bu gibi durumlar gerçekleştiğinde hızlı bir şekilde olağan duruma geri dönülebilmesini sağlamaya yardımcı olur.
ISO 22301 Belgesi, kendisini gündelik operasyonlara tehdit oluşturabilecek olumsuz koşullara karşı korumak isteyen herhangi bir sektördeki her büyüklükte herhangi bir işletme tarafından alınabilecek bir belgedir.

Bu sistem özetle şunu temsil eder;
– İşletme, organizasyon, tesislerin; işlerini, üretim aşamalarını, servis safhalarını olası herhangi bir kesinti sonrası kabul edilebilir seviyelerde devam ettirebilmesidir.
– Beklenmedik kesintilere karşı kuruluşların işlerini devam ettirebilme yeteneğini ifade eder.
– Kuruluşlar bu belgeyi alabilmek için yetkili kıldığı bir personeli bu eğitime yollar. Bir günlük eğitimden geçirildikten sonra sınava tabi tutulur ve almaya hak kazanırsa firma adına belge düzenlenir. Belgeyi almaya hak kazanan personel – kuruluş ilgili standart ve uygulamaları konusunda eğitilerek olası iş kesintileri yaşandığında neler yapılması gerektiğini bilerek minimal iş kesintisi ile işlerine devam edebilmeleri amaçlanır.

ISO 22301 İş Sürekliliği Yönetim Sisteminin Faydaları

  • Olası tehditlerin belirlenmesi ve yönetilmesi kolaylaşır
  • Olayların etkilerini en aza indirmek için yöntemlerinizi önceden belirlemenizi sağlar
  • Kilit öneme sahip varlıklarınızın güvende olması şirket itibarınızı da arttırır
  • Herhangi bir kriz sonucunda kritik fonksiyonların devamlılığı sağlanır
  • Alınacak önlemlerin en hızlı şekilde alınması için metot oluşturur
  • Müşteriler ve tedarikçilerin isteklerinde aksamalar en aza indirgenir
  • Organizasyonel yapı, çalışanlar, politikalar, planlama faaliyetleri, prosedürler, prosesler ve kaynaklara yönelik şartları ihtiva etmesi sebebi ile yönetimsel kolaylık sağlar
  • Müşterilerinizin ürün, hizmet ve organizasyonunuza olan güveni artar.

ISO 22301 Belgesi Ne İşe Yarar?

– Kuruluşun yaptığı işlerin mevcut durumunu analiz eder, gelecekte yaşanabilecek olası riskleri en aza indirger, gelecekte yaşanabilecek iş kesintilerini minimal zarar ile atlatarak işin sürekliliği sağlanabilir.
– Olası olay ve kazaların etkileri en asgari seviyelere indirilebilir. Böylece işin sürekliliği aşırı derecelerde sekteye uğramadan devamlılığı sağlanabilir.
– Kriz anlarında işin sürekliliğini sağlar.
– İş sürekliliğinin sağlanmasına yönelik eğitimlerden geçen ve bu belgeyi almaya hak kazanan işletmeler aynı sektörde çalışan diğer kuruluşlara göre daha avantajlı olur.
– Olaylar sonrası müdahale daha hızlı olur ve işler eski kapasitesinde yürütülmeye daha hızlı adapte olunur.
– Kuruluşların sektördeki itibari güçlendirilmiş olur.

ISO 22301 Belgesi Nasıl Alınır?

ISO 22301 Belgesine ihtiyaç duyan işletmelerin öncelikle ISO 22301 standardına uygun şartları karşılaması gerekmektedir.
İSYS, aşağıda belirtilen hususlara önem verir:
– Kuruluşun ihtiyaçlarının ve iş sürekliliği yönetim politikası ve amaçlarının gerekliliğinin anlaşılması,
– Kuruluşun karışıklığa yol açan ihlal olaylarını yönetme konusundaki tüm yeteneğinin idare edilmesi için kontrollerin ve tedbirlerin gerçekleştirilmesi ve yürütülmesi,
– İSYS’nin performansının ve etkinliğinin izlenmesi ve gözden geçirilmesi,
– Amaç ölçümüne dayanan sürekli iyileştirme gibi konuların firmaca benimsenip uygulanması gerekmektedir.
Aynı zamanda ISO 22301 standardı İş sürekliliği yönetimi konusundaki bu standard, kesintiye neden olan ihlal olayları ortaya çıktığında, söz konusu ihlal olayına karşı korunmak, ihlal olayının tekrar meydana gelme olasılığını azaltmak, ihlal olayına karşı hazırlıklı olmak ve ihlal olayında gerekli kurtarma işlemini yapmak üzere yazılı bir yönetim sistemini planlamak, kurmak, gerçekleştirmek, işletmek, izlemek, gözden geçirmek, sürdürmek ve sürekli olarak iyileştirmek amacıyla şartları kapsar.
Bu şartların karşılanması ancak iyi bir dökümantasyon sistemi, tüm personelin katılımın sağlandığı eğitimler ve en önemlisi yönetimin bu sistemin ihtiyacını kavramış olmasından geçer. Akre Group Danışmanlık firmamız ISO 22301 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi konusunda bu güne kadar bir çok firmaya danışmanlık hizmeti vermiştir. Sektörden edindiğimiz bilgi ve deneyimi siz değerli müşterilerimizle paylaşmak istiyoruz. ISO 22301 Belgesi temini için danışmanlarımızdan bilgi alabilirsiniz.

ISO 22301 Belgesi, kendisini gündelik operasyonlara tehdit oluşturabilecek olumsuz koşullara karşı korumak isteyen herhangi bir sektördeki her büyüklükte herhangi bir işletme tarafından alınabilecek bir belgedir. Akre Group danışmanları Türkiye’de ISO 22301 standardı çalışmalarında en çok tercih edilen danışmanlık kuruluşudur. Bizler 3. taraf belgelendirme kuruluşları ile yürüteceğiniz belgelendirme çalışmalarınızda işletmenizin tüm eğitim, dokümantasyon ve danışmanlık hizmetlerini en yüksek kalitede hizmetinize sunuyoruz. Bu kapsamda ISO 22301 standardı referans alınarak işletmenizin tüm iş riskleri bağlamında sistemi kurmak, gerçekleştirmek, izlemek, gözden geçirmek, sürdürmek, iyileştirmek ve belgelendirme denetiminden sağlıklı bir şekilde geçmeniz öncelikli hedefimizdir. Akre Group Danışmanlık firmamız ISO 9001 Belgesi danışmanlığı ve bir çok ISO Standardının belgelendirmesi konusunda siz değerli müşterilerimize en yüksek seviyede danışmanlık hizmeti vermektedir.

 

İlgili Yazılar