Kapasite Raporu İçin Gerekli Evraklar

Kapasite Raporu İçin Gerekli Evraklar

Kapasite raporu müracaatında buluna şirketlerden bazı evraklar istenir. Her ilin Ticaret Odası, Sanayi Odası ve veya Esnaf Odaları tarafından istenen evrakların çoğu aynı olmakla beraber birkaç belge veya Kapasite Raporu Başvuru formları farklılık gösterebilir. Bildiğiniz üzere Kapasite Raporu geçerlilik süresi normal koşullarda iki yıl geçerlidir. Kapasite Raporu süresi bittiğinde bu başvuru evrakları ilk başvuruda olduğu gibi tekrardan hazırlanır ve bağlı bulunduğunuz odaya başvuru esnasında teslim edilir. Bazı durumlarda Kapasite Raporu denetçisinin ilave bilgi ve belge talepleri olabilir. Kapasite Raporunun daha sağlıklı ve doğru çıkarılması için denetçilere bu bilgilerin de sağlanması zorunludur.

Kapasite Raporu Müracaatında İstenen Belgeler

İstanbul Sanayi Odasının resmi web sitesindeki bilgilere göre başvuru yapan şirketten istenen belgeler şunlardır:
1- Eksiksiz doldurulmuş kapasite raporu müracaat formu, (2 nüsha)
2- Firmanın imza sirkülerinin aslı veya noter tasdikli sureti ve 1 adet fotokopisi, (Aslı görüldükten
sonra iade edilecektir)
3- Kiralık olan bina, işyeri için kira sözleşmesi, Mal sahibi ise işyerinin tapu fotokopisi, Organize
Sanayi Bölgelerinde bulunan firmalar için tapu veya tapu tahsis belgesi sureti,
4- Kapasite raporu düzenlenecek işyerindeki personele ilişkin son iki ayın SGK bildirgeleri ve
tahakkuk makbuzları,
5- İşyerindeki firma mülkiyetinde olan makine ve teçhizatın mali müşavir onaylı listesi ve bilanço
kıymeti, (Firma Mülkiyetindeki Makine-Teçhizat Listesi’nin doldurulması gerekmektedir.)
6- Varsa, işyerindeki kiralık makine teçhizatın listesi, (Kiralık Makine-Teçhizat Listesi’nin
doldurulması gerekmektedir.)
7- Kiralık olan makine-teçhizat için kira sözleşmesi ile birlikte tarafların imza sirkülerleri/imza
beyannamesi fotokopisi; varsa taşeron sözleşmesi, leasing sözleşmesi. Leasinge ait proforma fatura ve ödeme planı.
8- Sanayi sicil belgesi fotokopisi,
9- Vergi levhası fotokopisi,
10- Kalite Belge ve sertifikalarının listesi ve belge fotokopileri ( ISO 9000, ISO 14000, ISO 22000
Belgesi, CE, Marka tescil belgesi, Patent kullanım belgesi, Know-how sözleşmesi, Lisans sözleşmesi,
Çevre izin belgesi, HACCP belgesi vb.),
11- Maden ocaklarında maden ruhsatı, ruhsat kiralanmış ise kiralama sözleşmesi.
12- Ek bilgi ve güncelleme formu.
olarak yayınlanmıştır. Farklı bir Ticaret Odası ve veya Sanayi Odasına kayıtlı iseniz danışmanlarımızdan Kapasite Raporu için istenilen evrakları talep edebilirsiniz. Firmamız özellikle İstanbul Ticaret Odası, İstanbul Sanayi Odası, Gebze Ticaret Odası, Kocaeli Ticaret Odası ve Kocaeli Sanayi Odasında aktif olarak kapasite raporu müracaatları yapmaktadır. Danışmanlarımızın bilgi birikimi ve iş pratiğinden yararlanmanızı rica ediyoruz.

Kapasite Raporu Yenileme Başvurusu

Kapasite raporu alındıktan sonra 2 yıl geçmesini takiben yenilenmelidir. Kapasite Raporunun süresi bitmeden en az bir ay önce hazırlıklarının yapılması ve bağlı bulunduğunuz odaya müracaat etmeniz gereklidir. Aksi takdirde Kapasite Raporuna bağlı olarak alınan diğer belgelerin süreçlerinde de aksamalar yaşayabilirsiniz.  Ayrıca firmanın kapasite raporunda beyan ettiği bilgilerde herhangi bir takım değişiklikler olduğunda da raporun yenilenmesi gereklidir. Bu konuda ihmalkar davranılırsa firma daha sonra başvurduğu bürokratik işlemlerde çeşitli sıkıntılarla karşılaşır.
Ayrıca kapasite raporunda belirtilen makineler firmanın kendi malı olmayıp kiralık ise kira sözleşmesi 2 yıl dolmadan önce sonlanıyorsa bu durumda kapasite raporu geçerlilik süresi de 2 yıl dolmadan biter. Eğer makineler firmanın olmayıp leasing yöntemi ile kullanılıyor ya da kiralanmış ise ve bu kiralama süresi 1 yıldan daha az ise bu tür durumlarda ilgili firmanın kapasite raporu isteği kabul edilmez ve ilgili firmaya kapasite raporu verilmez. Makalemizin son bölümünde Kapasite Raporu yenileme işlemleri ile ilgili olarak kısa bir bilgilendirme yaptık. Kapasite Raporu Yenileme ile ilgili olarak daha detaylı hazırladığımız makalemizi okumanızı öneririz.

İlgili Yazılar