Kapasite Raporu Ne İşe Yarar?

Kapasite Raporu Ne İşe Yarar?

Endüstriyel faaliyet gösteren şirketler çeşitli belgeler (Sanayi Sicil Belgesi, Yerli Malı Belgesi, İmalat Yeterlilik Belgesi, ÇED Raporu vb.) almak için müracaatta bulunduğunda başvuru sırasında kapasite raporu almış olmaları gerekmektedir. Ayrıca devlet tarafından firmalara sunulan birtakım teşvik ve desteklerden yararlanılması içinde kapasite raporu ibrazı gereklidir.

Hangi Belgeler İçin Kapasite Raporu İstenir

Başvuru belgeleri arasında kapasite raporu getirilmesi zorunlu belgeler şunlardır:
• Dahilde İşleme İzin Belgesi,
• KOSGEB,
• Resmi ve özel ihaleler,
• Çed Raporu ve Çevre İzinleri,
• Devlet tarafından yapılan çeşitli incelemeler,
• Yatırım teşvik belgesi,
• Vergi inceleme işlemlerinde,
• Sanayi Sicil belgesi başvurusunda,
• Çeşitli ithalat ve ihracat dosya hazırlamasında,
• Hammadde tedarikinde,
• İmalatçı Belgesi tedarikinde,
• Geçici Kabul İzin Belgesi,
• Yurtiçi ve/veya yurtdışı kredi temininde,
• Yurtiçi ya da yurtdışı fuarlara katılımda başvuru yapan firmadan kapasite rapordu istenmektedir.

Kapasite Raporu Ne İçin Oluşturulur

Endüstriyel faaliyetlerde bulunan işletmelerin aldıkları kapasite raporları devletin pek çok çalışmasında kullanılır. Bu çalışmalardan bazıları şunlardır:
• Şirketlerin hazırlayarak sundukları kapasite raporları incelenerek ülkenin endüstriyel üretim gücünün saptanması,
• Endüstriyel üretim gücüne göre ülkede ekonomik ve stratejik plan ve programların yapılması,
• Ülkenin endüstriyel bilgi sisteminin oluşturulmasıdır.

Kapasite Raporu Düzenleme Aşamaları

Şirketler kapasite raporu için müracaat ettikten sonra bahse konu rapor düzenlenirken aşağıdaki basamaklar takip edilir:
• Öncelikle kapasite raporu almak isteyen şirket istenen bütün belgeleri tamamlar ve Bağlı bulunduğu Ticaret, Sanayi veya Esnaf Odası’nın Kapasite Belgelendirme Müdürlüğüne müracaat eder,
• Bütün belgeler konu ile ilgili olarak görevlendirilen raportör tarafından incelenir,
• Bildirilen bilgilerin doğruluğunun kontrolü için görevlendirilmiş eksper mühendis firmanın işyerine gider. Firmaya gidilecek tarih önceden haber verilir.
• Firmada tarafından kapasite raporu için verilen bilgilerin kontrolü amacı ile gelen görevli mühendis Kapasite Kriterlerini göz önünde bulundurarak gerekli hesaplamaları yapar ve not alır.
• Görevli eksper mühendis yaptığı ölçümler doğrultusunda, firmanın kapasite raporu oluşturur.
• Hazırlanan rapor elektronik ortamda Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne veya Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu’na gönderilir. Bu işlem için Sanayi Kapasite Raporu Otomasyon Programı kullanılır. Yani hazırlanan rapor bu program üzerinden yüklenerek TOBB’a ve veya TESK’e yollanır.
• En son aşamada Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu tarafından hazırlanan kapasite raporunun onaylanması gerekir.
Onaylanan kapasite raporu 1 nüshası  ‘’Aslı Gibidir’’ damgası basılarak başvuruda bulunan firmaya gönderilir ya da elden teslim edilir. Akre Group Danışmanlık firmamız Kapasite Raporu alımı ile ilgili olarak tüm süreçlerinizi sizin adınıza yönetir. İlgili kurum ve kuruluşlar ile yazışmaları yapar ve Kapasite Raporunu size teslim eder. Makalemizi dikkatle okuduğunuz için teşekkür ederiz.

İlgili Yazılar