Topraklama Ölçüm Raporu

Topraklama Ölçüm Raporu

Topraklama ölçüm raporu, yeni inşa edilen yapılarda alınması gereken raporlar arasında yer almaktadır. Kısa devre, yalıtım sorunu, çeşitli hatalardan dolayı ortaya çıkabilecek elektrik sorunu ve elektrik yangınlarının önlenmesi için topraklama önemlidir. Topraklama Raporları; Elektrik Tesisleri Topraklamalar Yönetmeliği gereğince EMO üyesi olan Elektrik, Elektrik-Elektronik ve Elektronik mühendisleri tarafından yapılır. Bu ölçümler tesis, fabrika, bina, paratoner, makine – ekipman ölçümleridir.
Topraklama, elektrik kaçaklarının önlenebilmesi için elektriğin bir sistemi yardımı ile toprağa aktarılması işlemine verilen addır. Can ve mal kaybını önlemek, elektrik kaçağından kaynaklanan yangınların önlenebilmesi için topraklama yapılması önemlidir. Yasal bir yükümlülük olan topraklama, kullandığınız elektronik cihazların ömrünün kısalmaması için de gereklidir. Topraklama ölçüm raporu alınırken yönetmelik şartlarına uygun şekilde topraklama ölçüm raporunun hazırlanması gerekmektedir.
Topraklama ölçüm raporu, topraklama uygulamasının yetkili kişi tarafından kontrol ettirip ve işlem yaptıran kuruma düzenlenen rapora denilir.

Topraklama Raporu Nasıl Alınır?

Yasal bir yükümlülük olarak inşa edilen her yapının alması gereken topraklama ölçüm raporu alabilmeniz için belirli kriterlere uygun hareket edilmesi gerekmektedir. Öncelikle topraklama ölçüm raporu düzenlenmesinin yetkin elektrik mühendisleri tarafından yapılması gerekir. Topraklama ölçüm raporu için aranan ilk şart, raporu düzenleyecek olan mühendisin Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) kayıtlı olmasıdır.
Bina güvenliği, can sağlığının korunması için düzenlenecek olan topraklama raporunun test uygulamasında kullanılan cihaz da cihazın kalibrasyon değerleri de bulunmaktadır. Bu bilgilerin yanı sıra topraklama ölçümü ile elde edilen detayların rapor içerisinde yer alması gerekir.
Topraklama ölçüm raporu için düzenlenen yönetmelikte yapının çeşidine bağlı olarak en az 1 en fazla 5 yıl aralıklarla topraklama raporunun tekrar hazırlanması gerekmektedir.

Topraklama Raporu İçin Yapılan Kontroller

Topraklama ölçüm raporunun düzenlenmesi için çeşitli kontrollerin yapılması gerekir. İlk olarak gözle muayene kontrolü gerçekleştirilir. Ardından koruma iletkenlerinin, ana ve tamamlayıcı potansiyel dengeleme iletkenleri bağlantılarının sürekliliğinin ölçülmesi ve denetlenmesi yapılır. Elektrik tesisinin yalıtım direncinin ölçülmesi ve denetlenmesi de gerçekleştirilir. Toprak özdirencinin ölçülmesi, topraklama direncinin ölçülmesi, beslemenin otomatik kesilip kesilmediğinin denetlenmesi, çevrim empedansının kontrolü, hata akımı koruma düzeninin kontrolü de yapılan kontroller arasında yer almaktadır.
Topraklama raporu alanında hizmet veren uzman ve yetkili mühendis kadromuz, yapınız için gerekli tüm kontrolleri eksiksiz gerçekleştirerek topraklama ölçüm raporunu yönetmeliğe uygun şekilde düzenlemektedir.

İlgili Yazılar