Türk Malı Belgesi

Türk Malı Belgesi Nedir?

Türk Malı Belgesi, Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Komisyonu (IPA) arasında satın alınan malın “tercihsiz menşe kurallarına” göre Türk menşeli veya Türk menşei kazanmış olduğunu belgelemek üzere düzenlenen belgedir.

Kamu İhalelerinde kullanılacak malların Türk menşeli olduğunu belirtmek için kullanılan Yerli Malı Belgesi’nden farklı olarak; IPA kapsamı ihalelerde kullanılan malların Türk veya AB Menşeli olduğunu belirtmek için 1 Mayıs 2013 tarihinden itibaren sadece Türk Malı Belgesi kullanılmaktadır.

Dolaylı olarak Yerli Malı Belgesi ile Türk Malı Belgesi birbiriyle karıştırılmamalıdır. Her iki belge de bir birinden farklıdır. Kısaca özetlememiz gerekirse Türk Malı Belgesi, “Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) Kapsamında Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Tarafından Bastırılan Türk Malı Belgesi o malın Türk menşeli veya Türk Menşei kazandığını gösteren belgedir.

Türkiye ile Avrupa Komisyonu arasında gerçekleştirilen protokol esas alınarak yeni düzenlemeleri barındıran bir belgedir. AB katılımından önce uygulanması gereken bu esasın amacı Avrupa Topluluğu Mali yardımlarını ilgilendiren işbirliği kurallarıdır. Bu çerçevede satın alınacak mal ya da malzemelerin Türk menşeili olması gerekmektedir. Türk malı belgesi verme yetkisi sadece odalara verilmiş olup belirli kriterler baz alınarak mal ya da malzemenin incelenmesi neticesinde verilebilmektedir. 1 Mayıs 2013 itibari ile IPA çerçevesinde Türk Malı belgesi edinilmek şart koşulmuştur.

Türk Malı Belgesi Ne İşe Yarar?

– Bir ürün ya da ürün malzemesinin Türk menşeili olduğunu kanıtlayan belgedir.
– Avrupa Birliği Komisyonu tarafından belirlenen Mali Yardım Aracı’nın kullanılabilmesi için gerekli işbirliği kuralları çerçevesinde yer alan bir malın Türk menşeili olup olmadığının anlaşıldığı belgedir.
– IPA yani Katılım Öncesi Yardım Aracı çerçevesinde gerçekleştirilecek ihalelere katılabilmek için öncelikle bu belgenin edilmesi lüzumludur. Belgeyi edinen firmalar IPA ihalelerine katılmaya hak kazanır.
– Yerli Malı Belgesi ile Türk Malı Belgesi birbirine benzer görünse de aynı işlevi sağlamaz. Türk Malı Belgesi denildiği üzere sadece IPA kapsamında açılacak ihalelere katılmak için istenen yerli olduğuna dair ispat belgesidir. Türk malı belgesi alınacak mal – malzemelerin yerli malı belgesine sahipliği de olmalıdır. Ardından Türk malı belgesi alınarak IPA ihalelerine katılım sağlanabilir.

Türk Malı Belgesi Nereden Alınır?

Kayıtlı olunan odalara başvuru yapılarak alınmaktadır. Örneğin: İstanbul Ticaret Odası, İstanbul Ticaret Odası, Ankara Sanayi Odası, Bursa Sanayi Odası, Kocaeli Sanayi Odası vb. Türk Malı Belgesinde başvuru sırasında aranan kriterler ve gerekli evraklar aşağıda sıralanmıştır. Evraklar genel olarak aşağıdaki gibidir. Başvuru öncesinde Türk Malı Belgesi Danışmanlarımızdan gerekli evraklar ve başvuru şartları ile ilgili güncel bilgilere ulaşabilirsiniz.
– IPA sözleşmelerinin bir nüshası
– IPA sözleşmesinde bulunan ürün – materyallerin GTIP no’ları
– Türkiye Gümrük Bölgesi sınırları içerisinde alınmış, üretilmiş her bir mal – materyal için; temin edildiğine dair makbuzlar, ilgili borsadan alınacak tescil beyannameleri, satın alım faturası, maden ruhsatları
– Menşeili olmayan malzemelerle üretimi sağlanan ürünlerin satın alım faturası ya da ithal edildiğine dair beyanname
– Üretici şirketlerin kapasite raporları
– İmza sirküleri
– Taahhütname

 Türk Malı Belgesi ve Yerli Malı Belgesi Bilmeniz Gerekenler

Yerli Malı Belgesi ise, yerli üreticilerin kapasite raporu ve sanayi sicil belgesi göz önünde bulundurularak ürünlerin yerliliğini gösteren yani yerli girdinin ithal girdiye oranını gösteren bir belgedir.
Burada dikkatinizi çekmek istediğim bir başka konu da Türk Malı Belgesi, Yerli Üretim Belgesi ve Yerli Malı Belgesi ve bunlara ait logolarının yanlış kullanımı olacak. Herhangi bir karışıklığa yol açmamak üzere sırasıyla bilgi vermek istiyorum.

Türk Malı Logosu:

Bildiğiniz üzere Türk Malı Logosu siyah elips bir yuvarlağın içerisine siyah renkle “Türk Malı” olarak yazılırdı. Veya Made In Turkey olarak yazılırdı. Şimdi İse “Turkey Discover The Potential” olarak kullanılmaktadır. http://www.turkeydiscoverthepotential.com/tr internet bağlantısı üzerinden logonun farklı versiyonlarına ulaşabilirsiniz.

Yerli Üretim Logosu:

Bu kapsamda “YERLİ ÜRETİM” logosunun perakende satışa konu hangi malların etiketleri üzerine yerleştirileceği hususu ile logonun kullanımına ilişkin usul ve esaslar 5/10/2018 tarihli ve 30556 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe Fiyat Etiketinde Yerli Üretim Logosu Kullanımına İlişkin Tebliğ ile belirlenmiştir. https://tuketici.gtb.gov.tr/belgelendirme-islemleri/yerli-uretim-logosu internet bağlantısı ziyaret edildiğinde Yerli Üretim Logosunu görebilirsiniz.

Yerli Malı Logosu:

Yerli Malı için ayrıca bir logo bulunmamaktadır. Ancak Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığınca Türkiye’de üretilen mallar için etiketlerin üzerine yerli olduğunu belirtir nitelikte ayırt edici işaret konulması zorunluluğu getirmiştir. Bu ürünler genelde perakende ürünleri esas almaktadır. https://tuketici.gtb.gov.tr adresinden bu logoya ulaşmanız mümkündür.

Türk Malı Belge Başvurusu Kapasite Raporu’nun çıkarıldığı odaya müracaat edilerek çıkarılır. Danışmanlık firmamız çalışanları bu konuda birçok firmaya danışmanlık hizmeti vermiştir. Sizlerin de bu yöndeki taleplerinizi en kısa sürede çözmek isteriz.

Türk Malı Belgesi makalemizi dikkatle ve sabırla okuduğunuz için teşekkür ederiz. Sitemizde sizler için hazırladığımız Kapasite Raporu, Yerli İmalat Durum Belgesi, Sanayi Sicil Belgesi, Kapasite Raporu Yorumu, Oda Üyelik İşlemleri, Kapasite Raporu Yenileme makalelerini de okumanızı rica ediyoruz. Bu belgelerin kullanıldığı yerleri, ücretlerini, başvurularında istenilen evrakları, bu belgelere sahip olan firmaların sorumluluklarını ve bu belgelerin firmanıza sağlayacağı olanakları detaylı bir şekilde sizlere anlatmaya çalıştığımız bu makalelerin faydalı olduğunu düşünüyoruz. Sitemizi ziyaret ettiğiniz için tekrar teşekkür eder iyi çalışmalar dileriz.

İlgili Yazılar