Yerli İmalat Durum Belgesi

Yerli İmalat Durum Belgesi Nedir?

Yerli İmalat Durum Belgesi; Elektrik enerjisi üreten tesislerde kullanılan aksamların yurt içinde imal edildiğine dair sanayicilerden talep edilen bir belgedir. Yerli İmalat Durum Belgesi’nin alınabilmesi için öncelikle kapasite raporu alınmış olmalıdır.

Yerli İmalat Durum Belgesi; Elektrik enerjisi üreten tesislerde (Jeotermal Enerjisine Dayalı Üretim Tesisi, Biyokütle Enerjisine Dayalı Üretim Tesisi, Yoğunlaştırılmış Güneş Enerjisine Dayalı Üretim Tesisi, Fotovoltaik Güneş Enerjisine Dayalı Üretim Tesisi, Rüzgar Enerjisine Dayalı Üretim Tesisi, Hidroelektrik Üretim Tesisi) kullanılan aksamların yurt içinde imal edildiğine dair sanayicilerden talep edilmektedir.

19.06.2011 tarih ve 27969 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Yenilenebilir Enerji Kaynaklarından Elektrik Enerjisi Üreten Tesislerde Kullanılan Aksamların Yurt içinde İmalatı Hakkındaki Yönetmelik gereği yeminli mali müşavir ve firma tarafından hazırlanıp Odalarca onaylanan belgedir.

Yerli İmalat Durum Belgesi; Elektrik enerjisi üreten tesislerde (Jeotermal Enerjisine Dayalı Üretim Tesisi, Biyokütle Enerjisine Dayalı Üretim Tesisi, Yoğunlaştırılmış Güneş Enerjisine Dayalı Üretim Tesisi, Fotovoltaik Güneş Enerjisine Dayalı Üretim Tesisi, Rüzgar Enerjisine Dayalı Üretim Tesisi, Hidroelektrik Üretim Tesisi) kullanılan aksamların yurt içinde imal edildiğine dair sanayicilerden talep edilmektedir.

19.06.2011 tarih ve 27969 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Yenilenebilir Enerji Kaynaklarından Elektrik Enerjisi Üreten Tesislerde Kullanılan Aksamların Yurt içinde İmalatı Hakkındaki Yönetmelik gereği yeminli mali müşavir ve firma tarafından hazırlanıp Odalarca onaylanan belgedir.

Yerli İmalat Durum Belgesi İçin Gerekli Evrak Listesi

Yerli İmalat Durum Belgesi alabilmek için aşağıdaki evrakların odanın istediği şekilde düzenlenip odaya iletilmesi gerekmektedir.

1. Firma başlıklı kâğıdına yazılmış ve firmaca onaylanmış müracaat dilekçesi.

2. Geçerli kapasite raporu örneği.

3. Yeminli Mali Müşavir ve talep sahibi firma tarafından hazırlanmış ve ıslak olarak onaylanmış 3 adet Yerli İmalat Durum Belgesi (her bir bütünleştirici parça için ayrı ayrı olacaktır).

4. Firmaca hazırlanmış ve onaylanmış, Yerli İmalat Durum Belgesine konu olan ürünün işyerinde hangi makinalar ile ve hangi imalat aşamalarından geçerek imal edildiğine yönelik teknik bilgi notu.

5. Yerli İmalat Durum Belgesini hazırlayıp onaylayan Yeminli Mali Müşavir tarafından hazırlanmış imal edilen ürünün yerli katkı ile üretildiğine yönelik mali analiz raporu.

Yerli İmalat Durum Belgesi Nasıl Alınır?

Elektrik enerjisi elde etmek için kurulmuş tesislerde yer alan her türlü aksamın TC sınırları dahilinde üretildiğini ispatlayan bir belgedir. Bu belgenin alınabilmesi için bu ana kriter e sahip firmalar aşağıda yer alan kriter ve evrakları hazırlayarak kayıtlı oldukları odalar başvuru yapabilirler;
– Yerli imalat belgesi başvurusu firmanın kendi antetli kağıdında yazılı olarak beyan edilmeli ve dilekçe yazılmalıdır.
– Firmanın kapasite raporunu gösteren bir adet nüsha dosyaya ek yapılmalıdır.
– Yeminli mali müşavir eşliğinde firmanın kendi antetli kağıdı üzerinde imzalı olarak yazılan 3 adet aksam için ayrı ayrı olmak kaydı ile yerli imalat durum belgesi hazırlanmalıdır.
– Aksamların ne tür üretim safhalarından geçerek elde edildiğine dair teknik bilgilerin yer aldığı notlarda iliştirilmelidir.
– Son olarak yerli imalat durum belgesini onaylayan müşavirce üretilen aksamın yerli katkılarla elde edildiğine dair mali analiz raporu da hazırlanmalıdır.

Yerli İmalat Durum Belgesi Alma Şartları Nelerdir?

– Elektrik enerjisini üreten bir santral – tesise sahip olunması
– Enerjinin üretildiği makine ya da aksamlarının ülke sınırları içerisinde üretildiğine dair kanıtların sunulması
– Yeminli mali müşavirce ilgili evrakların hazırlanması ve onaya alınması
– En az üç adet ayrı ayrı aksamın yerli katkı ile üretildiğine dair delillerin eklenmesi
– Mali analiz raporlarının hazırlanması
– Hangi imalat safhalarından geçtiğine dair teknik notların bulunması
– Firmanın onaylı antetli kağıdında başvuru dilekçesinin yazılması
– Enerji üretim tesisinde kurulu olan her bir bütünleştirici aksam için hazırlanması gereken ayrı ayrı imalat durum belgesinin dosyaya ek yapılması gerekmektedir.

Yerli İmalat Belgesi, Yerli Üretim Belgesi, Yerli İmalat Raporu gibi isimlerle de tanımlanmak istenmektedir fakat belgenin tam adı Enerji Kaynaklarından Elektrik Enerjisi Üreten Tesislerde Kullanılan Aksamların Yurt içinde İmalatı Hakkındaki Yönetmelikte de geçtiği gibi Yerli İmalat Durum Belgesidir. Akre Group Danışmanlık firmamız Yerli İmalat Durum Belgesi taleplerinizi en hızlı şekilde sonuca ulaştırır. Bu ve buna benzer belge taleplerinizde bizlerle iletişime geçmenizi rica ediyoruz. İlginiz için tekrar teşekkür eder iyi çalışmalar dileriz.

İlgili Yazılar

Leave A Reply