Kapasite Raporu Birlik No Nerede Yazar?

Kapasite Raporu Birlik No Nerede Yazar?

Kapasite raporu birlik numarası, kapasite raporu almak isteyen firmanın bağlı olduğu birlik tarafından verilen numaradır. Onay makamı ise TOBB veya TESK’dir. Kapasite raporu birlik numarası ve tarihi Kapasite Raporunun son sayfasında yazmaktadır. Bu numara Sanayi Sicil Belgesi girişi yaparken karşımıza çıkmaktadır. Sanayi Sicil Bilgi Sistemi üzerinden işlemler yapıldığında bizden istenir. Bu numaranın sisteme hatasız bir şekilde girilmesi gereklidir.

Kapasite Raporu Hazırlanabilecek Endüstriyel Sektörler

Kapasite raporu hazırlanabilecek endüstriyel üretim alanları genel olarak şunlardır:
• Bilişim teknolojisi ile yazılım üretenler,
• Yeraltı kaynaklarını çıkardıktan sonra işleyen işletmeler,
• Yarı ve tam mamulleri endüstriyel olarak işleyip değiştiren sektörlerdir.
Bunun dışında Türkiye Odalar Ve Borsalar Birliğini yöneten Birlik Yönetim Kurulu tarafından uygun görülen diğer alanlarda endüstriyel faaliyet gösteren işletmeler de kapasite raporu düzenlemesi gereken işletmelerdir.
Kapasite raporunun geçerlilik süresinin bitişine ait Birlik onay tarihi ve numarası bağlı bulunulan birlik tarafından verilir.

Kapasite Raporu Düzenlenmesini Şart Koşan Mevzuatlar

Endüstriyel üretim yapan işletmelerin kapasite raporu almasını zorunlu kılan birden fazla mevzuat hükmü vardır. Bu mevzuatlar şunlardır:
• 6948 Sayılı Sanayi Sicil Yasası,
• 5174 Sayılı TOBB Yasası,
• 560 Sayılı Gıdaların Üretimi Ve Tüketimi Ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname Ve Yönetmelikler,
• İthalat Ve İhracat Yönetmelikleri,
• Yatırımlar Teşvik İle İlgili Olarak Yayınlanmış Tebliğlerdir.

Birliğin İptalini Uygun Bulduğu Kapasite Raporları

TOBB tarafından iptal edilen kapasite raporları şunlardır:
• Çalışma sahasını birden fazla olduğu işletmelerde bir oda tarafından hazırlanan kapasite raporu var ise bir başka odanın hazırladığı kapasite raporu iptal edilir.
• Kullanmakta olduğu makine ve teçhizatı tümüyle ya da bir kısmını kiraya vererek iş yapan firmaya ait kapasite raporu da geçersiz sayılır.
• İşletmenin yerinde yapılan tetkik sonuç hazırlanan rapor gereği, Birlik tarafından saptanan teknik gerekçeler nedeni ile ve
• Yetkili mercilerin kararı ile uygun gördüğü lüzum doğrultusunda firmanın kapasite raporu iptal edilebilir.
Kapasite Kriterlerinin Yayınlanması
Öncelikle odalar ya da birlik kapasite kriterleri ile ilgili taslakları hazırlar. Daha sonra bahse konu taslaklar üzerinde odalarda bu konuda çalışan sektördeki kişilerin görüşü alınır.
Bu görüşler birlik tarafından incelenir ve uygun bulunduğu takdirde onay verilir. Yapılan her bir değişiklik için değişiklik yapılan yıl da göz önünde bulundurularak ( 2018/ 253-1) şeklinde bir sıra numarası düzenlenir. Bütün bu işlemler bittikten sonra bu bilgiler Birliğin web sayfasında yayınlanır. Değerli okurumuz bu makalemizde sıkça karşılaştığımız bir sorunuza yanıt bulmaya çalıştık. Makalemizi dikkatle okuduğunuz için teşekkür ederiz. Akre Group Danışmanlık firmamız başta Kapasite Raporu olmak üzere; ISO Kalite Belgeleri, Ürün Belgelendirme, Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları, Bakanlık izinleri ve birçok Uluslarası sertifikanın alınması konusunda danışmanlık hizmeti vermektedir. Danışmanlarımızı arayarak ihtiyaç duyduğunuz belgelerin temini için destek alabilirsiniz. Sitemizi teşekkür ettiğiniz için teşekkür eder işlerinizde başarılar dileriz.

İlgili Yazılar