Kapasite Raporu Yenileme İçin Gerekli Evraklar

Kapasite Raporu Yenileme İçin Gerekli Evraklar

Kapasite raporu, süresi dolan bir evraktır. Süre bitiminde tekrardan bağlı bulunduğunuz odaya müracaat ederek yenilenmesi gereklidir. Kapasite raporu aktif kullanılırken süresi geçtiği halde yeniletilmemiş ise firma kamu ve özel sektör ile yaptığı çeşitli işlerde sıkıntı yaşayabilirsiniz.
Kapasite raporu süresi 2 yıl olmakla birlikte bahse konu rapor alındıktan sonra, firmanın bildirmiş olduğu bilgilerde değişiklik olması halinde bu durumun bildirilmesi ve kapasite raporunda güncelleme yapılması yasal zorunluluktur.  Yine kapasite raporunun süresini belirleyen bazı şartlar vardır. Kapasite Raporu makalemizde bunları detaylandırmaya çalıştık. Göz atmanızı öneririz.
Kapasite raporu yenilenmesi için gereken belgeler ilk defa kapasite raporu almak için müracaatta bulunulduğunda tedarik edilmesi gereken belgeler ile aynıdır.

Kapasite Raporu Yenilenmesi İçin İstenen Belgeler

Kapasite raporu yenilemede gereken evraklar şunlardır:
• Kapasite raporu müracaat formu,
• Firmanın yıllık üretim miktarı bilgisi,
• Kapasite raporu almak isteyen firmanın yıllık tüketim kapasitesi (Ambalaj maddeleri, ana maddeler, yardımcı maddelerin tamamı)
• Firmanın mülkiyeti kapsamında bulunan makine ve ekipmanların listesi,
• Kapasite raporu müracaatında bulunan firmanın kullandığı kiralık ve/veya leasing sistemi ile tedarik edilmiş makine ve ekipman listesi,
• Firmanın imza sirküleri fotokopisi (müracaat sırasında aslı da gösterileceği için müracaat eden kişi yanında imza sirküleri aslını da götürmelidir.)
• Firmanın çalıştığı mekanın tapusu ya da kira sözleşmesi,
• Bahse konu işyerinde çalışan personele ait SGK bildirgeleri (en son 2 aya it olmak üzere),
• Kullanılan ekipmanlar için anlaşma yapılan bir taşeron firma var ise taşeron firma ile yapılan sözleşme,
• Makine ve ekipmanlar leasing yöntemi ile kiralandı ise leasing sözleşmesi,
• Kapasite raporu müracaatında bulunan firmaya ait sanayi sicil belgesi fotokopisi,
• Vergi levhası
• Müracaat eden firmanın kalite belgeleri fotokopiler, bu belgeler şunlar olabilir:
o ISO 9001 Belgesi
o CE Belgesi
o Marka Tescil Belgesi,
o ISO 14000,
o ISO 22000,
o Patent kullanım belgesi,
o HACCP belgesi
o Know-how mukavelesi,
o Lisans mukavelesi,
o Çevre izin belgesi vb.
• Kapasite raporu için müracaat eden şirket maden işi ile ilgili ise çalışılan madenin ruhsatı, maden ruhsatı kiralanarak anlaşma yapıldı ise kira mukavelesi,
• Bunların yanı sıra verilmesi gereken bir başka belge de ek bilgilerin ya da güncellemelerin yer aldığı formdur.
Kapasite raporu yenileme evrakları genel olarak bunlardır. Ancak bağlı bulunduğunuz Ticaret Odası, Sanayi Odası ve Esnaf odasına göre başvuru formlarının formatlarında değişiklikler olabilir. Danışmanlarımızdan Kapasite Raporu başvuru formaları ve evraklarını isteyebilirsiniz. Sizlere yardımcı olmaya çalışacağız.

İlgili Yazılar