Sanayi Sicil Belgesi

Sanayi Sicil Belgesi Sanayi işletmelerine ve devamlı ve seri halde tamirat yapan işletmelere T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na bağlı Sanayi ve Ticaret İl Müdürlükleri aracılığıyla verilen belgedir.

Sanayi Sicil Belgesine sahip firmaların her yılın ilk 4 ayı içerisinde Yıllık İşletme Cetvellerini bildirmeleri ve belgenin alındığı tarihi takip eden 2. Yılında Sanayi Sicil Belgesinin vizesini yaptırmaları gerekmektedir.

Sanayi Sicili Kanununda ise sanayici şu şekilde tarif edilmektedir; bir maddenin vasıf, şekil, hassa veya terkibini makine, cihaz, tezgâh, alet veya diğer vasıta ve kuvvetlerin yardımı ile veya sadece el emeği ile kısmen veya tamamen değiştirmek veya bu maddeleri işlemek suretiyle devamlı ve seri halinde imal veya istihsal eden yerlerle madenlerin çıkarılıp işlendiği yerler sanayi işletmesi, buralarda yapılan işler sanayi işleri ve buraları işletenler sanayici sayılır. Dolaylı olarak bu tarife uyan tüm işletmelere gerekli şartları karşıladığı ve müracaat ettiği sürece Sanayi Sicil Belgesi verilir.
Sanayi siciline kaydedilen Sanayi işletmelerine Sanayi Sicil Belgesi düzenlenir. Bu belgeye sahip olan firmaların dikkat etmeleri gereken hususlar vardır. Cezalı duruma düşmemek için bu hususlara dikkat edilmesi gerekmektedir.
1. 6948 sayılı Sanayi Sicil Kanunun 2. Maddesi gereği, sanayi işletmelerinin üretim faaliyetlerine başladıktan sonra iki ay içinde Sanayi Sicil Bilgi Sistemi’ne kayıt olması zorunludur. Her üretim yapılan yerin ayrı ayrı kaydedilmesi gerekmektedir.

2. Sanayi Sicil Bilgi Sistemi’ne kayıt yapılan her işletme adına Sanayi Sicil Belgesi düzenlenir. Veriliş tarihi itibariyle Sanayi Sicil Belgesi iki yılda bir vize yapılır.

3. Kanunun 4. Maddesi gereği sanayi işletmelerinin faaliyetlerine son vermeleri, ara vermeleri, yeniden üretime başlaması ve verilen bilgilerde değişiklik olması durumlarında bir ay içinde Bakanlığa (il Müdürlüğüne) bilgi verilmesi zorunludur.

4. Kanunun 5.maddesi gereği sanayi işletmeleri bir önceki yılla ilgili faaliyetlerinin yer aldığı yıllık işletme cetvellerini yılsonundan itibaren dört ay içinde Bakanlığa (il Müdürlüğüne) vermek zorundadırlar.

5. Kanunun 2. ,4. ve 5. Maddesinde yer alan yükümlülükleri yerine getirmeyen sanayi işletmeleri hakkında kanunun 9. Maddesi uyarınca idari para cezası uygulanmaktadır.

6. Yanlış beyanda bulunanlara kanunun 11. Maddesi uyarınca idari para cezası uygulanmaktadır.

7. Yapılan denetimlerde firma adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi görevli personele ibraz etmeyenlere idari para cezası uygulanacaktır.

Akre Group Danışmanlık firmamız sadece bu sene (2019) içerisinde onlarca firmaya Sanayi Sicil Belgesi danışmanlık hizmeti vermiştir. Tabi bildiğiniz üzere sanayi sicil belgeleri alındıktan sonra da takip gerektiren özel bir belge. Şöyle ki; her yılın ilk 4. Ayında verilen Yıllık İşletme Cetveli işlemleri, iki yılda bir yapılması gereken Sanayi Sicil Belgesi Vizesi işlemleri, adres değişikliği ve veya ürün ilavesi veya değişikliği gibi durumlarda Sanayi Sicil Belgelerinin yeniden düzenlenmesi gibi birçok çalışma yapılması ve takip edilmesi gerekiyor.

Sonuç olarak Sanayi Sicil Belgeleri firmalara ciddi bir iş yükü getiriyor. Buna Sanayi Sicil Bilgi Sistemi üzerinde yaşanılan sorunlarda eklendiğinde firmaların asıl işlerini bırakıp bu işlerle uğraşması ciddi anlamda zaman ve para kaybını da beraberinde getiriyor.

Danışmanlık firmamız sizlerin bu yükünüzü üzerinizden almak için en yüksek kalitede danışmanlık hizmeti vermektedir. Sanayi Sicil Belgesi danışmanlığında Türkiye’de en önemli firmalardan olan Akre Group Danışmanlık firmamıza güvenip işlerinizi gönül rahatlığıyla bize verebilirsiniz. İlginiz ve bizi tercih ettiğiniz için şimdiden teşekkür ediyor işlerinizde başarılar diliyoruz.

Related Posts

Temmuz 8, 2019

Kapasite Raporu

Temmuz 8, 2019

Sanayi Sicil Belgesi