Sanayi Sicil Belgesi

Sanayi Sicil Belgesi Nedir?

Sanayi Sicil Belgesi Sanayi işletmelerine ve devamlı ve seri halde tamirat yapan işletmelere T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na bağlı Sanayi ve Ticaret İl Müdürlükleri aracılığıyla verilen belgedir.

Sanayi Sicil Belgesine sahip firmaların her yılın ilk 4 ayı içerisinde Yıllık İşletme Cetvellerini bildirmeleri ve belgenin alındığı tarihi takip eden 2. Yılında Sanayi Sicil Belgesinin vizesini yaptırmaları gerekmektedir. Aynı zamanda firma adres değişikliklerinde ve Kapasite raporundaki her hangi bir değişiklikte Sanayi Sicil Belgesi’nin de değiştirilmesi gerektiğini unutmayınız.

Sanayi Sicili Kanununda ise sanayici şu şekilde tarif edilmektedir; bir maddenin vasıf, şekil, hassa veya terkibini makine, cihaz, tezgâh, alet veya diğer vasıta ve kuvvetlerin yardımı ile veya sadece el emeği ile kısmen veya tamamen değiştirmek veya bu maddeleri işlemek suretiyle devamlı ve seri halinde imal veya istihsal eden yerlerle madenlerin çıkarılıp işlendiği yerler sanayi işletmesi, buralarda yapılan işler sanayi işleri ve buraları işletenler sanayici sayılır. Dolaylı olarak bu tarife uyan tüm işletmelere gerekli şartları karşıladığı ve müracaat ettiği sürece Sanayi Sicil Belgesi verilir.
Sanayi siciline kaydedilen Sanayi işletmelerine Sanayi Sicil Belgesi düzenlenir. Bu belgeye sahip olan firmaların dikkat etmeleri gereken hususlar vardır.

Sanayi Sicil Belgesi Faydaları

Bu belgeyi alan fabrikalar, tesisler, santraller, işletmeler vb aşağıda sıralanan hakları elde edebilirler;
– Sanayi sicil belgenizin bir nüshasını bağlı bulunduğunuz elektrik dağıtım firmasına ibraz ederek %20 indirimli elektrik tüketimi gerçekleştirebilirsiniz.
– Belgenizin suretini elektrik dağıtım şirketine sunarak; elektrik faturalarında yer alan %2 TRT payından muaf olabilirsiniz.
– İhracat yapan işletmeler ihracat işlemleri tamamlanıncaya dek KDV ödememektedirler. İhracat işlemleri tamamlanınca KDV oranları terkin ya da iade yoluna gidilerek geri ödemesi yapılır.
– Mal alımı ihalelerine katılan kuruluşlar karşı tarafa yerli malı sunacaklarını beyan ederse %15 seviyesine kadar indirimli fiyat avantajına sahip olabilirler.
– Kosgeb, Tübitak, Teşvik ve Devlet desteklerinden yararlanabilirler.

Sanayi Sicil Belgesi Ceza Şartları 

1. 6948 sayılı Sanayi Sicil Kanunun 2. Maddesi gereği, sanayi işletmelerinin üretim faaliyetlerine başladıktan sonra iki ay içinde Sanayi Sicil Bilgi Sistemi’ne kayıt olması zorunludur. Her üretim yapılan yerin ayrı ayrı kaydedilmesi gerekmektedir. Bildiğiniz üzere bu iki ay içerisinde Kapasite Raporu’nun alınması gerekir. Özellikle dikkat edilmesi gereken konu Kapasite Raporu üzerindeki üretime başlama tarihidir. Kapasite Raporu başvurusunda ve denetimi esnasında denetim ekibine üretime başlama tarihinin doğru bir şekilde bildirilmesi gerekir.

2. Sanayi Sicil Bilgi Sistemi’ne kayıt yapılan her işletme adına Sanayi Sicil Belgesi düzenlenir. Şöyle ki; bir firmanın birden fazla şubesi var ise ve bu şubelerde üretim yapılıyor ise her şube için ayrı bir Sanayi Sicil Belgesi düzenlenir. Veriliş tarihi itibariyle Sanayi Sicil Belgesi iki yılda bir vize yapılır.

3. Kanunun 4. Maddesi gereği sanayi işletmelerinin faaliyetlerine son vermeleri, ara vermeleri, yeniden üretime başlaması ve verilen bilgilerde değişiklik olması durumlarında bir ay içinde Bakanlığa (il Müdürlüğüne) bilgi verilmesi zorunludur.

4. Kanunun 5.maddesi gereği sanayi işletmeleri bir önceki yılla ilgili faaliyetlerinin yer aldığı yıllık işletme cetvellerini yılsonundan itibaren dört ay içinde Bakanlığa (il Müdürlüğüne) vermek zorundadırlar. Bu işlem Sanayi Sicil Bilgi Sistemi üzerinden yapılmaktadır.

5. Kanunun 2. ,4. ve 5. Maddesinde yer alan yükümlülükleri yerine getirmeyen sanayi işletmeleri hakkında kanunun 9. Maddesi uyarınca idari para cezası uygulanmaktadır.

6. Yanlış beyanda bulunanlara kanunun 11. Maddesi uyarınca idari para cezası uygulanmaktadır. İdari para cezaları Sanayi Ticaret İl Müdürlüklerinden öğrenilebilir.

7. Yapılan denetimlerde firma adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi görevli personele ibraz etmeyenlere idari para cezası uygulanacaktır.

Kimler Sanayi Sicil Belgesi Alabilir?

Sanayi sicil belgesi, üretimin hiç kesintiye uğramadan devam ettirildiği ve aşağıda verilen iş kollarının sahip olabileceği bir sertifikadır;
– Gemi gibi büyük makine, alet, ekipman, inşaat üretim işletmeleri
– El işçiliği ile ya da makineler kullanarak; makine, tezgah, araç – gereç üretimini gerçekleştiren tesisler
– Belirli bir materyali tamamen değiştirici nitelikle ya da kısmen değiştirici nitelikle işleme yapabilen tesisler
– Seri bir şekilde maden çıkarması yapabilen işletmeler ya da seri bir şekilde madenlerin işlenmesini sağlayan üretim tesisleri
– Aralıksız yazılım geliştirilen bilim teknoloji firmaları
– Elektrik ya da benzeri yenilenebilir enerji üretim tesisleri
– Seri üretim, seri tamirat yapabilen kuruluşlar

Sanayi Sicil Belgesi Nasıl Alınır?

Kanun çerçevesinde sanayi üretimi yapacak tüm kuruluşlar Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na ön kayıt için başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Kuruluşlar sanayi sicil belgesi için kayıt ve başvuru yaptırmadıkları takdirde iş yeri açma ruhsatları, iş kolunda iş yürütme ve işçi çalıştırma ruhsatları verilmemektedir. Bu belgenin edinilebilmesi sadece yukarıda anılan iş kolları ve benzerleri tarafından gerçekleştirilebilmektedir. Belgeyi almak için gereken şartlar ve evraklar aşağıda listelenmiştir;
– Yıllık işletme cetveli
– Kapasite raporu
– Anket formu
– Başvuru dilekçesi
– Sanayi sicil beyannamesi
Yukarıda anılan evraklar E-Devlet üzerinden Bilim Sanayi Ticaret kanalından online başvuru yapılmaktadır.
Akre Group Danışmanlık firmamız sadece geçtiğimiz yıl (2019) içerisinde onlarca firmaya Sanayi Sicil Belgesi danışmanlık hizmeti vermiştir. Tabi bildiğiniz üzere sanayi sicil belgeleri alındıktan sonra da takip gerektiren özel bir belge. Şöyle ki; her yılın ilk 4. Ayında verilen Yıllık İşletme Cetveli işlemleri, iki yılda bir yapılması gereken Sanayi Sicil Belgesi Vizesi işlemleri, adres değişikliği ve veya ürün ilavesi veya değişikliği gibi durumlarda Sanayi Sicil Belgelerinin yeniden düzenlenmesi gibi birçok çalışma yapılması ve takip edilmesi gerekiyor.

Sonuç olarak Sanayi Sicil Belgeleri firmalara ciddi bir iş yükü getiriyor. Buna Sanayi Sicil Bilgi Sistemi üzerinde yaşanılan sorunlarda eklendiğinde firmaların asıl işlerini bırakıp bu işlerle uğraşması ciddi anlamda zaman ve para kaybını da beraberinde getiriyor.

Danışmanlık firmamız sizlerin bu yükünüzü üzerinizden almak için en yüksek kalitede danışmanlık hizmeti vermektedir. Sanayi Sicil Belgesi danışmanlığında Türkiye’de en önemli firmalardan olan Akre Group Danışmanlık firmamıza güvenip işlerinizi gönül rahatlığıyla bize verebilirsiniz.

Sanayi Sicil Belgesi makalemizi dikkatle ve sabırla okuduğunuz için teşekkür ederiz. Sitemizde sizler için hazırladığımız Kapasite Raporu, Ekspertiz Raporu, İmalatçı Belgesi, Yerli Malı Belgesi, İmalat Yeterlilik Belgesi makalelerini de okumanızı rica ediyoruz. Bu belgelerin kullanıldığı yerleri, ücretlerini, başvurularında istenilen evrakları, bu belgelere sahip olan firmaların sorumluluklarını ve bu belgelerin firmanıza sağlayacağı olanakları detaylı bir şekilde sizlere anlatmaya çalıştığımız bu makalelerin faydalı olduğunu düşünüyoruz. Sitemizi ziyaret ettiğiniz için tekrar teşekkür eder iyi çalışmalar dileriz.

İlgili Yazılar