Risk Analizi Raporu

Risk Analizi Raporu Danışmanlığı

Risk Analizi Raporu; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yayınlanan 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerince 2013 yılında uygulanmak üzere getirilmiş bir İş Sağlığı ve Güvenliği protokolüdür. Kanunda her işletmenin kendi standartlarında kabul edilebilir risk seviyesinde olması zorunlu tutulmuş, bu koşulların Risk Analizi Raporu ile ispat edilmesi istenmiştir.

Risk Analizi Raporu; olumsuz olması durumunda alınmış olması kanuni yükümlüğün yerine getirilmiş olduğu anlamına gelmez. İş yeri, İş Sağlığı ve Güvenliği uzmanının belirttiği riskleri makul süre içerisinde gidermek durumundadır. Aksi halde ağır cezai yaptırımlar söz konusu olabilmektedir. Bunun yanında, İş Kanunu, işyerinde iş güvenliği noksanlığından kaynaklanan durumlarda doğrudan işvereni sorumlu tutmaktadır. Bu bakımdan, bu belgenin edinilmesi ve gerçek risklerin öğrenilip, var ise giderilmesi gerekmektedir.

Risk Analizi Raporu Kimler İçin Gereklidir?

İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Analizi, tüm işyerleri için zorunludur. Tehlike sınıfına göre farklı sürelerde belgenin yenilenmesi kanunda şart koşulmuştur. Buna göre;

  • Çok tehlikeli işyerlerinde iki yılda bir
  • Tehlikeli iş yerlerinde dört yılda bir
  • Az tehlikeli işyerlerinde altı yılda bir

Risk Analizi Raporu alınmak ve var ise şartlar iyileştirilmek zorundadır.

Risk Analizi Raporu Hangi bilgileri içerir?

Kanunda belirlenen Nace Kodu uyarınca, iş koluna bağlı olarak her işletmenin bir tehlike sınıfı söz konusudur. İş Sağlığı ve Güvenliği uzmanlarınca yapılacak denetimlerde, bu protokollere bağlı olarak sınıflandırma yapılır ve her sınıflandırmanın farklı değerlendirme kriterleri söz konusudur. Bununla birlikte tüm işyerlerinde temel prensipler ortaktır. Örneğin; elektrik şebekesi güvenliği, yangından korunma ve fiziksel ortamın arz edeceği çeşitli riskler tüm işletmeler için ortak birimde değerlendirilir. Raporda tüm belirlenen parametreler analiz edilerek sunulur ve İSG uzmanı tarafından ıslak imza ile onaylanır.

Risk Analizi Raporu Yaptırmamanın Cezası Var mıdır?

Risk Analizi Raporu; tüm işletmeler için temel zorunluluklar içerisinde yer alır. Bu işlemi yaptırmamanın her yıl belirlenen miktarlarda idari para cezası yaptırımı söz konusudur. İdari para cezaları SGK müfettişleri tarafından kesilir ve fiilin yinelenmesi halinde artar. Risk Analizi Raporu yaptırmak oldukça kolaydır. Bize ulaşarak işletmenizde çalışma koşullarına kanuna uygun ve personellerinizin güvenliğini sağlayacak hale getirebilirsiniz. İyi hazırlanmış bir Risk Analizi ile tehlikeleri değerlendirip ortadan kaldırılması veya kontrol altına alınmasını sağlayabiliriz.

İlgili Yazılar