Tesisat Uygunluk Belgesi

Tesisat Uygunluk Belgesi Danışmanlığı

Elektrik Tesisatı Kontrol ve Uygunluk Belgesi; endüstriyel tesislerin, hastanelerin, otellerin, enerji tesislerinin ve teknik servislerin alması gereken bir belgedir. Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği kapsamında yaptırılması zorunludur. Tesisat uygunluk belgesi bulunmayan elektrik tesisatlarının kullanılması yasaktır. Bu nedenle elektrik tesisatlarının öncelikle bir uygunluk testinden geçmesi ve ardından tesisat uygunluk belgesi ile kullanıma açılması gerekir. Elektrik tesisatları, belirli kriterlere uygun olmadığı takdirde hayati sonuçlar doğurabilir.
Elektrik tesisat uygunluk belgesi alırken kişiler nereye başvuracağı konusunda bilgi sahibi olmayabilir. Ancak yetkili olmayan kişiler tarafından düzenlenen tesisat uygunluk belgeleri hukuki açıdan problem çıkarırken can sağlığını da tehdit eder. Bu nedenle mutlaka işinin ehli bir firma ile çalışmanız büyük önem taşımaktadır. Tesisat uygunluk belgesi düzenleme konusunda yetkili olan firmamız hem belge düzenlemesi hem de kişilerin bilgilendirilmesi alanında sizlere hizmet sunmaktadır.
Tesisat uygunluk belgesi, bir defa alınan bir belge değildir. İş ve can güvenliği söz konusu olduğunda her yıl yenilenmesi gereken bir belgedir. Bu nedenle sadece yeni açılan işletmeler değil, her işletme hayati önem taşıyan bu belge için bütçe ayırmalıdır. Akre Group Danışmanlık firmamız Elektrik Tesisat Uygunluk Belgesi ve Topraklama Raporlarının temini konusunda tecrübeli bir firmadır. Mevzuatlara uygun olarak belgelerin teminini sağlar. Sitemizin iletişim bölümünden mühendis arkadaşlarımızla iletişime geçiniz. Arkadaşlarımız sizlere yardımcı olacaklardır.

Elektrik Tesisatı Uygunluk Belgesi Nedir?

365 günlük süre zarfında en az 1 kez de olsa alınması gereken bir evrak niteliği taşımaktadır. Sadece işletmeler için geçerlidir. Ev, daire, apartmanlar tarafından sık sık yapılması gerekli değildir. Bu belgenin alınmasını gerektirecek zorunluluklar İş Sağlığı ve Güvenliği kapsamında değerlendirilmektedir. Eğer, uygunluk belgesini alması gereken işletmede bir Elektrik Mühendisi var ise gerekli kontrol ve denetimlerin o mühendis tarafından yaptırılması sağlanabilir. İşletmede Elektrik Mühendisi vazife görmüyor ise o zaman EMO üyeliği bulunan uzmanlardan da belge talebi istenebilir. Bu belgenin edinebilmesi için aranan ön şart elektrik malzemelerinin tamamının kullanılacak elektrik yüküne göre uygun materyaller kullanılarak üretilmesidir. İşletmenin gereksinim duyduğu enerji seviyesine göre elektrik malzemeleri kullanılmamış veya tesisat alt yapısı yetersiz ise uygun belgesini alamaz.

Elektrik Tesisatı Uygunluk Belgesi Nereden Alınır?

İşletmede bir Elektrik Mühendisi vazife yapıyor ise; tüm işletmeyi kapsayacak detaylı bir inceleme ve denetim yapar. Tüm incelemeler uygunluk belgesi kriterleri formunda yer aldığı gibi işlenir. Elektrik Mühendisi uygundur diyerek imza ve mühürünü basarak İşletme yöneticisine sunar. İşletme yöneticisi de belgeyi imza altına alarak kayıt edilmesini talimat eder. Anlatılan bu prosedür işletmesinde Elektrik Mühendisi çalıştıran kurumlar için geçerlidir. Elektrik Mühendisi gerekli görülmeyen İşletmelerde ise uygunluk belgesini alabilmek için ücret ödeyerek denetimlerin yaptırılması sağlanır. Unutulmamalıdır ki denetimler her işletme için senede 1 defa da olması yapılmalıdır. Denetimin analiz edilerek uygun belgesini almak isteyen işletmeler EMO üyeliği aktif olan bir uzmandan / Serbest Müşavir Mühendisi unvanına sahip uzmanlardan isteyebilirler. Uzman talebi alınca işletmenin niteliğine uygun kriterleri baz alarak gerekli incelemeleri yapar ve uygun ise belgeyi verir. Değil ise yapılması gerekenleri sunarak en kısa sürede gerekli elektrik tesisatı düzenlemelerinin yapılmasını ister. Gerekenler yapıldıktan sonra tekrar kontrole gelir ve uygun ise belge verilir.

Elektrik Tesisatı Uygunluk Belgesi Alabilmek İçin Gereken Şartlar Nelerdir?

İşletme kadrosunda bir Elektrik Mühendisi var ise aşağıda sıralanan kriterleri tek tek kontrol ederek bu belgeyi onaylayarak üst makamına yani İşletme yönetimine arz eder. Yönetim de onaylayarak belgeyi muhafaza eder. İşletmede Elektrik Mühendisi yok ise EMO yetkilisince şu kriterler ve daha fazlası tek tek kontrol edilir;

– Tavanda çekilen elektrik tesisatı tavan borusu kullanılarak koruma altına alınmalıdır. Bu borunun ezilmemesi gerektiği için uygun nitelikler aranmalıdır.
– Aydınlatma bağlantıları yapılırken Pater adındaki tahta ekipmanları ile bağlantı – harç arasına yerleştirilmesi gereklidir.
– Şalter ve elektrik ekipmanlarının tamamının akım ve gerilim gücü test edilir.
– Pano – şalter kapaklarının uygun materyallerle koruma kapaklarının konulması gerekir.
– Tüm elektrik teçhizatlarının topraklama ölçümlerinin test edilmesi gerekir.
– İzolasyon materyallerinin mevcut dirençlerinin her yıl kontrol edilmesi lüzumludur.
– Pano topraklama ve kablo türlerinin tamamının renk kodlamasının doğru olup olmadığı denetlenir.

Tesisat Uygunluk Belgesi Kim Hazırlar?

Elektrik tesisatlarının kontrollerinin gerçekleştirilmesi ve kullanıma uygun olup olmadığının bilgilendirmesi için görevli olan elektrik mühendisleri odasıdır. Bu nedenle tesisat uygunluk belgesi alınırken elektrik mühendisleri odasına kayıtlı bir mühendis tarafından kontrol, belge düzenleme işlemlerinin gerçekleştirilmesi gerekmektedir.
Elektrik mühendisleri odası tarafından düzenlenen bir eğitim sonucunda Elektrik İç Tesisleri Denetleme Belgesi almaya hak kazanan mühendisler, tesisat uygunluk belgesi alanında çalışma yürütebilmektedir.

Tesisat Uygunluk Belgesi Önemi Nedir?

Bir işyerinin elektrik tesisatı, can ve mal güvenliği açısından büyük önem taşımaktadır. Elektrik tesisatında karşılaşabileceğiniz en ufak bir sorun geri dönülmez sonuçlara sebep olabilir. Bu nedenle tesisat uygunluk belgesi sadece alınması gereken bir belge olarak görülmemelidir. Aynı zamanda pek çok iş kazasının ve can, mal kaybının önüne geçmenizi de sağlayan önemli bir belgedir.
Firmamız tarafından görevlendirilen ve meslek içi eğitimden geçmiş olan mühendislerimiz periyodik kontrol ve tesisat uygunluk belgesi alanında sizler için hizmet vermektedir. Tüm kontroller eksiksiz ve profesyonel bir şekilde gerçekleştirilmektedir. Tesisat uygunluk belgesi ücreti, astronomik rakamlardan oluşmamakta, bütçelere de hitap etmektedir.

İlgili Yazılar