Helal Gıda Belgesi

Helal Belgesi Nedir?

Helal Ürün Sertifikası gıdalar, kozmetik ürünler, ilaçlar, gıda katkı maddeleri, enzimler, besin takviyeleri, mikro organizmalar, tatlandırıcılar vb. ürünleri için verilir. 

Bildiğiniz üzere “Helal Ürün” denildiğinde (gıda ürünleri, et ürünleri, kozmetik ürünleri, kişisel bakım ürünleri, ilaçlar, gıda maddeleri ve gıda temas malzemeleri) İslam inancına göre tüketimine ve kullanımına izin verilmiş dinen bir sakıncası olmayan ürünler aklımıza gelir. Helal ve Haram terimleri hayatımızın içinde olan evrensel ve vazgeçilmez bir terimdir.
Tükettiğimiz ürünlerin Helal mi, Haram mı olduğu konusunda şüpheye düştüğümüz bir gerçektir. Öyle ki İslam hukukunda yasaklanmamış olan ürünler (tahıl, süt, meyve ve sebzeler) doğası gereği helal olmasına karşın yasaklı (Haram) ürünlerin kirliliğinden uzak olduğunu kanıtlamak için bile Helal Belgesi alan işletmeler vardır. Tüketici güvenini arttırmak için ürünlerin kategorize edilmesi ve Helal ürünün belgelendirilmesi zaman içerisinde artan bir ihtiyaç olarak karşımıza çıkmaktadır.

Helal Gıda Belgesi Denetimi

Yurt içinden veyahut yurt dışından satın alınacak her tür gıdada yer alması gereken bir sertifikadır. Müslümanların helal gıdaya erişmesini kolaylaştırmak için hayata geçirilmiş belirli standartları taşıyan gıdaların ambalajları HELAL GIDA simgesi taşımaktadır. Helal gıda sertifikasına sahip olabilmek için gıdanın ne tür bir besin maddesi olduğu araştırıldığı gibi ne tür işlemlerden geçirilerek üretildiği de baz alınmaktadır. Aynı zamanda kesim, üretim, dağıtım aşamalarında önceden saptanmış kriterlere uyulup uyulmadığı da denetimler altında gerçekleştirilmektedir. Gıdaların denetimi tarafsız bilirkişilerce yürütülmekte olup uygun teknolojiler kullanılarak üretilip üretilmediği, İslami şartlara uygun olup olmadığı, katkı maddelerinin belirlenmesi gibi pek çok esaslar kontrol edilerek denetilmektedir. Denetimlerden geçmeyi başarmış gıdalar helal gıda sertifikası almaya hak kazanır. Denetimden eksik not alanlar eksiklikleri hakkında bilgilendirilerek düzeltilmesi istenir. Eksikler giderildiği takdirde Helal Belgesi verilir.

Helal Belgesi Denetimi Öncesi Yapılması Gereken Bazı Hazırlıklar 

– Nasıl kesildiğine dair teknik veriler, belgeler
– Nasıl üretildiğine dair analizler, hangi aşamalardan geçirildiği, ne tür cihaz, makine, ekipman kullanıldığına dair veriler
– Ürün bileşenlerinin detaylı analiz raporları, katkı maddelerinin isimleri, hangi maddeden ne kadar kullanıldığına dair evraklar
– Ne tür ambalajlama – paketleme teknik ve yöntemleri kullanıldığı, hangi materyalden ne oranda kullanılarak paketlendiği
– Isıl işlemlerden ne oranda geçirildiğine dair teknik veriler
– Doğru kesim kurallarına uyulup uyulmadığı
– Ürünün ana maddesinin asıl kaynağı
– Üretim aşamalarının gerçekleştirildiği mekanın durumu, hijyeni
– Etiket ve içerik bileşenlerinin birbirinden farklı olmadığına dair veriler denetim öncesi hazırlanmaldır. Bu bilgi ve belgelerin yanı sıra Helal Denetimi öncesinde üretilen ürünlerin İslami kurallara göre üretilmesi ve Gıda Güvenliği şartlarını karşılayacak şekilde bir sistem oluşturulması konusunda Helal Belgesi danışmanlarımız sizlere en yüksek standartlarda danışmanlık hizmeti sunmaktadır.

Helal Gıda Belgesi Nereden Alınır?

Akredite olmuş yani ilgili kamu kurumunca denetim – analiz yapmaya ve önceden verilen standartları incelemeye yetkili kılınmış özel kuruluşlarca verilmektedir. Akre Group Danışmanlık kuruluşumuz Tüm Dünya’da geçerliliği olan kuruluşlarla çalışmaktadır. İhtiyaç duyduğunuz Helal Sertifikasının alınması konusunda sizlere en yüksek kalitede danışmanlık hizmeti sunmaktayız. Yeterli ve bilgili personel sayısı, teknolojileri yeterli kuruluşlar, ekipmanları ve iş ortamları helal gıda denetim ve kontrolü için uygun olan kuruluşlar helal gıda sertifikasını verebilmektedir. Bu sertifikayı alabilmek için aşağıda talep edilen örnek belge ve bilgilerini öncelikle danışmanlık kuruluşumuza iletmeniz gerekmektedir. Danışmanlarımız sertifikalandırma süreçlerinizde sizler için en doğru olanı belirleyeceklerdir.
– Ürünün ana kaynağı
– Nasıl kesildiği
– Hijyen aşamalarının nasıl gerçekleştirildiği
– Nasıl dağıtıldığı
– Nasıl paketlendiği
– Hangi cihaz – makineler kullanılarak imal edildiği
– Hangi yöntemler kullanılarak üretildiği
– Hangi katkı maddelerinden ne kadar eklendiği

Etlerinin Yenmesinin Helâl Olduğunda Görüş Birliği Bulunan Kara Hayvanları:

 1. Sığır, manda, koyun, keçi, deve, tavşan, tavuk, kaz, ördek, hindi türünden evcil hayvanların,
 2. Geyik, ceylan, dağ keçisi, yabanî sığır ve zebra gibi vahşi hayvanların,
 3. Güvercin, serçe, bıldırcın, sığırcık, balıkçıl gibi kuşların etleri
 4. Çekirge de, sünnette yenebileceğine dair özel hüküm bulunması sebebiyle yenmesi helâl hayvanlar grubunda yer almıştır (Buhârî, “Zebâih”, 13; Müslim, “Zebâih”, 52)
  Etlerinin Yenmesinin Haram Olduğunda Görüş Birliği Bulunan Hayvanları
 5.  Domuzun haram olduğu Kur’an’ın açık hükmüyle sabittir (el-Bakara 2/173). Kur’an’da tür olarak yasaklanan tek hayvan domuzdur.
 6. Allah’tan başkası adına kesilen hayvanların  etlerinin  haram  olduğu da yine Kur’an’ın hükmüne dayanır. Bu İslâm’ın tevhid akîdesine verdiği önemin ve şirke karşı aldığı kesin tavrın bir sonucudur.
 7. Dinî usulde kesilmemiş veya kendiliğinden ölmüş hayvanın etinin haram olduğu da yine Kur’an’ın açık hükmüne dayanır

Yenmesi Helal Ve Haram Olan Su Hayvanları:

 1. Balık türleri bütün mezheplere göre helâldir, boğazlama işlemine de gerek yoktur. Şu var ki, Hanefîler’e göre kendiliğinden ölmüş ve su üzerine çıkmış balıklar Hanefîler’in bu görüşü sağlık açısından ihtiyatı tercih etmiş olmalarından kaynaklanır. Fakat suyun çok sıcak veya soğuk olmasından, buzlar arasına sıkışmaktan, su içine hapsedilmekten ve suyun çekilmesinden ötürü ölen balıklar kendiliğinden ölmüş sayılmaz, yenebilir. Yine, balık avlamak üzere suya balık otu atıldığında balıklar ele geçirilmeden ölse ve onların bu yüzden öldüğü bilinse, kezâ kılıç balığı gibi büyük balıklar avlandığında sudan çıkmadan başına sert bir cisim vurularak öldürülse yenebilir.
 2. Balık türü dışında kalan (midye, kurbağa, yengeç gibi) su hayvanlarını yemek Hanefîler’e göre helâl değildir. Diğer üç mezhebe göre ise, sadece suda yaşayan her türlü hayvan kendiliğinden ölmüş olsa bile helâldir. Şâfiî mezhebinde, Hanefîler’in paralelinde bir görüş ile su hayvanlarından eti yenen kara hayvanlarına benzeyenleri helâl, eti yenmeyen kara hayvanlarına benzeyenleri haram sayan bir görüş de vardır.
  Bizler Helal Belgelendirme konusunda Türkiye’de danışmanlık hizmeti veren uzman danışmanlarız. Helal belgelendirme süreçlerinizin tamamını GMP İyi Üretim Uygulamaları ve HACCP sistemine entegre bir şekilde yürütüyoruz. İstek ve beklentilerinizi biliyor sizlerle en kısa zamanda bir araya gelmek istiyoruz.

 

İlgili Yazılar