Helal Gıda Belgesi

Helal Ürün Sertifikası gıdalar, kozmetik ürünler, ilaçlar, gıda katkı maddeleri, enzimler, besin takviyeleri, mikro organizmalar, tatlandırıcılar vb. ürünleri için verilir. 

Bildiğiniz üzere “Helal Ürün” denildiğinde (gıda ürünleri, et ürünleri, kozmetik ürünleri, kişisel bakım ürünleri, ilaçlar, gıda maddeleri ve gıda temas malzemeleri) İslam inancına göre tüketimine ve kullanımına izin verilmiş dinen bir sakıncası olmayan ürünler aklımıza gelir. Helal ve Haram terimleri hayatımızın içinde olan evrensel ve vazgeçilmez bir terimdir.
Tükettiğimiz ürünlerin Helal mi, Haram mı olduğu konusunda şüpheye düştüğümüz bir gerçektir. Öyle ki İslam hukukunda yasaklanmamış olan ürünler (tahıl, süt, meyve ve sebzeler) doğası gereği helal olmasına karşın yasaklı (Haram) ürünlerin kirliliğinden uzak olduğunu kanıtlamak için bile Helal Belgesi alan işletmeler vardır. Tüketici güvenini arttırmak için ürünlerin kategorize edilmesi ve Helal ürünün belgelendirilmesi zaman içerisinde artan bir ihtiyaç olarak karşımıza çıkmaktadır.

Etlerinin Yenmesinin Helâl Olduğunda Görüş Birliği Bulunan Kara Hayvanları:

 1. Sığır, manda, koyun, keçi, deve, tavşan, tavuk, kaz, ördek, hindi türünden evcil hayvanların,
 2. Geyik, ceylan, dağ keçisi, yabanî sığır ve zebra gibi vahşi hayvanların,
 3. Güvercin, serçe, bıldırcın, sığırcık, balıkçıl gibi kuşların etleri
 4. Çekirge de, sünnette yenebileceğine dair özel hüküm bulunması sebebiyle yenmesi helâl hayvanlar grubunda yer almıştır (Buhârî, “Zebâih”, 13; Müslim, “Zebâih”, 52)
  Etlerinin Yenmesinin Haram Olduğunda Görüş Birliği Bulunan Hayvanları
 5.  Domuzun haram olduğu Kur’an’ın açık hükmüyle sabittir (el-Bakara 2/173). Kur’an’da tür olarak yasaklanan tek hayvan domuzdur.
 6. Allah’tan başkası adına kesilen hayvanların  etlerinin  haram  olduğu da yine Kur’an’ın hükmüne dayanır. Bu İslâm’ın tevhid akîdesine verdiği önemin ve şirke karşı aldığı kesin tavrın bir sonucudur.
 7. Dinî usulde kesilmemiş veya kendiliğinden ölmüş hayvanın etinin haram olduğu da yine Kur’an’ın açık hükmüne dayanır

Yenmesi Helal Ve Haram Olan Su Hayvanları:

 1. Balık türleri bütün mezheplere göre helâldir, boğazlama işlemine de gerek yoktur. Şu var ki, Hanefîler’e göre kendiliğinden ölmüş ve su üzerine çıkmış balıklar Hanefîler’in bu görüşü sağlık açısından ihtiyatı tercih etmiş olmalarından kaynaklanır. Fakat suyun çok sıcak veya soğuk olmasından, buzlar arasına sıkışmaktan, su içine hapsedilmekten ve suyun çekilmesinden ötürü ölen balıklar kendiliğinden ölmüş sayılmaz, yenebilir. Yine, balık avlamak üzere suya balık otu atıldığında balıklar ele geçirilmeden ölse ve onların bu yüzden öldüğü bilinse, kezâ kılıç balığı gibi büyük balıklar avlandığında sudan çıkmadan başına sert bir cisim vurularak öldürülse yenebilir.
 2. Balık türü dışında kalan (midye, kurbağa, yengeç gibi) su hayvanlarını yemek Hanefîler’e göre helâl değildir. Diğer üç mezhebe göre ise, sadece suda yaşayan her türlü hayvan kendiliğinden ölmüş olsa bile helâldir. Şâfiî mezhebinde, Hanefîler’in paralelinde bir görüş ile su hayvanlarından eti yenen kara hayvanlarına benzeyenleri helâl, eti yenmeyen kara hayvanlarına benzeyenleri haram sayan bir görüş de vardır.
  Bizler Helal Belgelendirme konusunda Türkiye’de danışmanlık hizmeti veren uzman danışmanlarız. Helal belgelendirme süreçlerinizin tamamını GMP İyi Üretim Uygulamaları ve HACCP sistemine entegre bir şekilde yürütüyoruz. İstek ve beklentilerinizi biliyor sizlerle en kısa zamanda bir araya gelmek istiyoruz.

 

İlgili Yazılar

28/02/2020

RoHS Belgesi